Nehodovosť v našom kraji za 1. polrok 2021 a za mesiac jún 2021

0 68

Za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 466 dopravným nehodám (-33), z toho s následkom na živote alebo zdraví bolo 165 dopravných nehôd (-24). Pri dopravných nehodách bolo 9 osôb usmrtených (-5), 22 osôb bolo ťažko zranených (-7) a 164 osôb ľahko zranených (-27).

Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri dopravných nehodách došlo k usmrteniu 4 vodičov osobného automobilu, 2 vodičov motocykla, 1 spolujazdca v osobnom automobile, 1 chodca a 1 cyklistu.

Tab. Prehľad základných ukazovateľov o dopravných nehodách podľa územnosprávneho členenia za obdobie od 01. 01. do 30. 06. 2021 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2020

Za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 119 dopravným nehodám (+26), z toho s následkom na živote alebo zdraví bolo 58 dopravných nehôd (+16). Pri dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené (0), 5 osôb bolo ťažko zranených (0) a 56 osôb ľahko zranených (+9).

Tab. Prehľad základných ukazovateľov o dopravných nehodách podľa územnosprávneho členenia za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2021

Dni a časy vzniku dopravných nehôd:

Tab. Prehľad o počte a následkoch dopravných nehôd podľa jednotlivých dní v týždni za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2020

Z pohľadu dní v týždni bolo za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 najviac dopravných nehôd zaznamenaných v pondelok (79 dopravných nehôd, +13), v piatok (78 dopravných nehôd, -3) a v stredu (70 dopravných nehôd, -14). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd v pondelok (+13) a v nedeľu (+10). V ostatné dni bol zaznamenaný pokles počtu dopravných nehôd.

Z pohľadu dní v týždni bolo za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 najviac dopravných nehôd zaznamenaných v utorok (20 dopravných nehôd, +5). Zhodne 18 dopravných nehôd bolo zaznamenaných v stredu (-4), štvrtok (+4) a v sobotu (+5).

Tab. Prehľad o počte a následkoch dopravných nehôd podľa času za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2020

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 najviac dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 12.00 do 16.00 h. (109 dopravných nehôd, -2), v čase od 08.00 do 12.00 h. (91 dopravných nehôd, +6) a v čase od 16.00 do 20.00 h. (91 dopravných nehôd, -5). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd v čase od 08.00 do 12.00 h. (91 dopravných nehôd, +6).

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 najviac dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 16.00 do 20.00 h. (26 dopravných nehôd, +6) a v čase od 12.00 do 16.00 h. (23 dopravných nehôd, -5). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd v čase od 04.00 do 08.00 h. (14 dopravných nehôd, +6), v čase od 08.00 do 12.00 h. (21 dopravných nehôd, +3), v čase od 16.00 do 20.00 h. (26 dopravných nehôd, +6) a v čase od 20.00 do 24.00 h. (13 dopravných nehôd, +4).

Miesta dopravných nehôd:

Tab. Prehľad o počte a následkoch dopravných nehôd podľa druhu komunikácie za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2020

V obci bolo za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 zaevidovaných 325 dopravných nehôd (-25), pri ktorých boli 4 osoby usmrtené (-1), 16 osôb bolo ťažko zranených (-2) a 101 osôb bolo ľahko zranených (-16).

Mimo obce bolo zaevidovaných 141 dopravných nehôd (-), pri ktorých bolo 5 osôb  usmrtených (-4), 6 osôb bolo ťažko zranených (-5) a 63 osôb ľahko zranených (-11).

Z hľadiska následkov dopravných nehôd na živote alebo zdraví boli kritické najmä cesty I. II. a III. triedy, viď. predchádzajúca tabuľka.

Na diaľnici bolo zaznamenaných 38 dopravných nehôd (0), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (0) ani ťažko zranená (0) a 8 osôb bolo ľahko zranených (+7). Na komunikáciách  v pôsobnosti DO PZ Trenčín bolo zaznamenaných 34 dopravných nehôd (+1), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (0) ani ťažko zranená (0) a 7 osôb bolo ľahko zranených (+7). Najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody na komunikáciách v pôsobnosti DO PZ Trenčín bolo porušenie povinnosti vodiča (16 dopravných nehôd, -2) a nedovolená rýchlosť jazdy (15 dopravných nehôd, +4). Z hľadiska dní patrili medzi najnehodovejšie dni pondelok (12 dopravných nehôd, +5) a sobota (6 dopravných nehôd, +3). Z hľadiska času patrili medzi najnehodovejšie intervaly od 12.00 do 16.00 h. (10 dopravných nehôd, +4) a od 08.00 do 12.00 h. (9 dopravných nehôd, +2).

Na železničných priecestiach boli v sledovanom období zaznamenané 2 dopravné nehody (-2), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená, ťažko ani ľahko zranená.

Za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 boli z hľadiska usmrtených osôb kritické najmä cesty II. triedy.

Vinníci dopravných nehôd:

 • Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 najviac dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel v počte 422 dopravných nehôd (-32). Vodičmi nemotorového vozidla bolo zavinených 17 dopravných nehôd (-8), z toho deťmi 1 dopravná nehoda (-1). Chodcom bolo zavinených 6 dopravných nehôd (0), z toho deťmi 2 dopravné nehody (+1).
 • Z pohľadu druhu nehody došlo k 26 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s chodcom (-5) a k 29 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s cyklistom (+7).
 • Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 najviac dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel v počte 106 dopravných nehôd (+26). Chodcom boli za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 zavinené 3 dopravné nehody (+2) a vodičom nemotorového vozidla bolo zavinených 6 dopravných nehôd (-2).

Príčiny dopravných nehôd za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021:

 • porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 218 dopravných nehodách (-1), čo predstavuje 46,6%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, 5 osôb bolo ťažko zranených a 56 osôb bolo ľahko zranených,
 • nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 77 dopravných nehodách (-12), čo predstavuje 16,5%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, 8 osôb bolo ťažko zranených a 30 osôb bolo ľahko zranených,
 • nesprávne otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 41 dopravných nehodách (+8), čo predstavuje 8,8%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 1 osoba bola ťažko zranená a 3 osoby boli ľahko zranená,
 • nesprávna jazda cez križovatku sa podieľala na 29 dopravných nehodách (-5), čo predstavuje 6,2%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, 2 osoby boli ťažko zranené a 26 osôb bolo ľahko zranených,
 • nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 21 dopravných nehodách (-7), čo predstavuje 4,5%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách boli 2 osoby usmrtené, 4 osoby boli ťažko zranené a 11 osôb bolo ľahko zranených,
 • nesprávne odbočovanie sa podieľalo na 13 dopravných nehodách (-1), čo predstavuje 2,8%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 1 osoba bola ťažko zranená a 10 osôb bolo ľahko zranených.

Príčiny dopravných nehôd za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021:

 • porušenie povinnosti vodiča  sa podieľalo na 55 dopravných nehodách (+18), čo predstavuje 46,2%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba bola ťažko zranená a 24 osôb bolo ľahko zranených,
 • nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 12 dopravných nehodách (-5), čo predstavuje 10,1%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtené, 2 osoby boli ťažko zranené a 2 osoby boli ľahko zranené,
 • nesprávne otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 12 dopravných nehodách (+8), čo predstavuje 10,1%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená ani ťažko zranená a 2 osoby boli ľahko zranené.

Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu:

Tab. Prehľad o počte dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu podľa jednotlivých dní v týždni za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021
Tab. Prehľad o počte dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu podľa času

Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných nehôd zistené v 62 prípadoch (-12). Pri týchto dopravných nehodách boli 2 osoby usmrtené (-5), 1 osoba bola ťažko zranená (-4) a 21 osôb bolo ľahko zranených (+3).

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom alkoholu 58 dopravných nehôd (-6), vodiči nemotorového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu 4 dopravné nehody (-3) a chodci žiadnu dopravnú nehodu (-3).

Z hľadiska miesta bolo pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v obci 48 dopravných nehôd (-13) a mimo obce 14 dopravných nehôd (+1).

Z hľadiska kategórie komunikácie bolo zavinených pod vplyvom alkoholu 11 dopravných nehôd na cestách I. triedy (-10), 11 dopravných nehôd na cestách II. triedy (+3), 12 dopravných nehôd na cestách III. triedy (+2) a 24 dopravných nehôd na komunikáciách v km systéme nesledovaných (-4).

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v okrese Prievidza (18 dopravných nehôd, -1), Trenčín (14 dopravných nehôd, -5), Ilava (10 dopravných nehôd, +5) a Nové Mesto nad Váhom (9 dopravných nehôd, +1). Nárast v počte dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu bol zaznamenaný na území okresov Ilava (10 dopravných nehôd, +5 a Nové Mesto nad Váhom (9 dopravných nehôd, +1).

Za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 bolo požitie alkoholu u vinníkov dopravných nehôd zistené v 16 prípadoch (+4). Pri týchto dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená (-1) ani ťažko zranená (0), 7 osôb bolo ľahko zranených (+5).

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom alkoholu 14 dopravných nehôd (+4), vodiči nemotorového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu 2 dopravné nehody (+1) a chodci žiadnu dopravnú nehodu (-1).

Z hľadiska miesta bolo pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v obci 14 dopravných nehôd (+2) a mimo obce 2 dopravné nehody (+2).

Z hľadiska kategórie komunikácie boli zavinené pod vplyvom alkoholu 4 dopravné nehody na ceste I. triedy (+4), 3 dopravné nehody na ceste II. triedy (0) a 5 dopravných nehôd na komunikáciách v km systéme nesledovaných (-2).

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 najviac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v okrese Prievidza (5 dopravných nehôd, +3) a v okrese Trenčín (5 dopravných nehôd, +3). Pod vplyvom alkoholu boli zavinené 2 dopravné nehody v okrese Nové Mesto nad Váhom (+1), 2 v okrese Považská Bystrica (0), 1 v okrese Ilava (-1) a 1 v okrese Partizánske (+1). Žiadna dopravná nehoda nebola zavinená pod vplyvom alkoholu v okresoch Bánovce nad Bebravou (-1), Myjava (-1) a Púchov (-1).

Vyhodnotenie prijatých opatrení vo vzťahu k dopravnej nehodovosti v Trenčianskom kraji:

 • Za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 bol v Trenčianskom kraji zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 priaznivý vývoj dopravnej nehodovosti. Zaznamenaný bol pokles počtu dopravných nehôd (466 dopravných nehôd, -33), počtu dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví (165 dopravných nehôd, -24), počtu usmrtených osôb (9 usmrtených osôb, -5), počtu ťažko zranených osôb (22 ťažko zranených osôb, -7), počtu ľahko zranených osôb (164 ľahko zranených osôb, -27) a počtu dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu (62 dopravných nehôd, -12).
 • Za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 bol v Trenčianskom kraji zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti. Zaznamenaný bol nárast počtu dopravných nehôd (119 dopravných nehôd, +26), počtu dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví (58 dopravných nehôd, +16), počtu ľahko zranených osôb (56 ľahko zranených osôb, +9) a počtu dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu (16 dopravných nehôd, +4). Počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách (3 usmrtené osoby, 0) a ťažko zranených osôb (5 ťažko zranených osôb, 0) zostal v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 nezmenený.
Zdroj KRPZ TN
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.