Prehľadávať kategóriu

Relax

Trenčiansky kraj jediný s ratingom A+

Trenčianska župa obhájila svoje prvenstvo v Rebríčku transparentnosti žúp, ktorý zverejňuje Transparency International Slovensko (TIS), pochváliť sa tak môže už tretím víťazstvom v rade. Oproti poslednému hodnoteniu z roku 2020 sa jej…

Zápisy do materských škôl sa blížia

Mesto Púchov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2022/2023 prijímajú riaditeľky materských škôl: Erika Uherčíková: Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov, Katarina Tomanová: Materská škola, Požiarna…