Vozíte sa výťahom? Toto by ste mali vedieť

0 389

Keby výťahy vedeli rozprávať, svet by sa dozvedel veľa zaujímavostí. Táto malá kabínka môže ľudí zbližovať aj rozdeľovať. Môže ľuďom pomáhať aj ich životy zničiť. Všetko, čo sa jej týka, je závislé od ľudí, dokonca aj jej fungovanie. Ak zlyhá ľudský faktor, zlyhá aj technika. A to môže mať smrteľné následky na nevinné ľudské životy.

V médiách pribúdajú správy o katastrofách a tragédiách, ktoré ľudia prežili alebo neprežili v pokazených výťahoch. Ide o memento, ktoré si Slováci evidentne dostatočne neuvedomujú, pokiaľ podobný šok nezažili. Preto v bytových domoch veľmi často nachádzame technicky zastarané rozbité výťahy, ktoré už z posledného nadsluhujú svoju dobu životnosti. A to nie jeden alebo dva roky, ale dvadsať. Dokonca ešte existujú výťahy, ktoré zažili druhú svetovú vojnu. Vyslovene ide o výťahy smrti.

Kto je zodpovedný za správne fungovanie či výmenu výťahu v bytovom dome?

Správca bytového domu alebo predseda spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB). Týmto ľuďom treba adresovať svoje postrehy, pripomienky a chyby súvisiace s výťahom. Podľa Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov sú povinní zabezpečiť odstránenie poruchy výťahu. A ak výmenu výťahu alebo odstránenie jeho chyby dajú vykonať, majú právo žiadať od vlastníkov bytov aj zaplatenie nákladov s tým súvisiacich.

Podľa JUDr. Petra Golhu z generálnej prokuratúry právna úprava kladie mimoriadny dôraz na zodpovednosť, svedomitosť pri vykonávaní pracovných činností s týmito technickými zariadeniami, a to pri maximálnom dodržiavaní bezpečnostných predpisov, technologických postupov a ďalších noriem. Zo svojej praxe pozná prípad, kedy montér výťahu za svoju nedbanlivosť dostal trest odňatia slobody vo výmere dva roky s náhradou nákladov za bolestné poškodenej.

Na otázku, čo všetko treba kontrolovať a vybaviť okolo výťahu, pre Združenie pre lepšiu správu odpovedal: „Vo vzťahu k výťahu z hľadiska prevencie je potrebné zabezpečiť 4x ročne odbornú prehliadku, 1x za 3 roky odbornú skúšku výťahu a 1x za 6 rokov opakovanú úradnú skúšku. V tejto súvislosti je dôležitá aj pravidelná týždenná kontrola výťahu, ktorú môže vykonávať odborne poučená osoba, tzv. dozorca výťahu. Uvedená osoba je oprávnená vykonávať aj úkony spočívajúce v pomoci osobám, ktoré využili núdzový signál v prípade, že kabína výťahu zastala medzi dvoma poschodiami.“

Memento: vo výťahu môže ísť o život

Ak vlastník bytu má pochybnosti o tom, či tieto kontroly sú v bytovom dome prevádzané, má právo sa na to správcu alebo predsedu spýtať a dožadovať sa ich. Veď ide predsa o každý jeden ľudský život v bytovom dome. Z pohľadu prevencie je preto nesmierne dôležité dodržiavanie noriem kontrolnej a revíznej činnosti týchto technických zariadení. Ich vedomá alebo nevedomá nedbanlivosť môže priamo ohrozovať nielen zdravie, ale aj život človeka. Treba konať včas! Skôr než bude neskoro.

Zdroj bytovydom
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.