O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí

0 100

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho jubilejného 10. ročníka s  23 prihlásenými obcami, ktoré prostredníctvom nej odprezentujú výsledky dosiahnuté pri ich obnove a rozvoji.

O víťazstvo zabojujú obce zo šiestich krajov Slovenska: Beluj, Bodzianske Lúky, Bolešov, Čirč, Dohňany, Dolný Vadičov, Domaňovce, Dvory nad Žitavou, Hrabušice, Hronsek, Jesenské, Krivany, Lúky, Matiašovce, Papradno, Pobedim, Podhorie, Raslavice, Stebník, Svätý Anton, Tvrdošovce, Víťaz a Zemplínska Nová Ves.

Teší ma, že o tento zmysluplný projekt stúpa záujem a prihlásilo sa ešte viac subjektov, ako naposledy. Pre obce to predstavuje výbornú príležitosť zviditeľniť sa a získať finančný grant pre svoj ďalší rozvoj. Pôsobenie na vidieku je pre našu maloobchodnú sieť prirodzené, rovnako aj podieľanie sa na jeho zveľaďovaní. Je to miesto tvoriace významnú časť nášho kultúrneho a historického dedičstva,“ uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko, najväčšej a najtradičnejšej maloobchodnej siete na Slovensku, ktorá je generálnym partnerom súťaže.

Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú nielen o prestížny titul Dedina roka 2019, ale aj o ocenenia v siedmich kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny.

Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi počas mája a júla 2019, ich bude hodnotiť podľa jednotlivých okruhov súťažných kategórií. Zameria sa najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po ukončení hodnotenia v obciach komisia určí celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2019 a právo zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v septembri 2019“,
informoval Tomáš Orfánus, manažér súťaže Dedina roka 2019 (SAŽP).

Súťaž Dedina roka 2019 bola vyhlásená 11. marca 2019. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska.

Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2019 sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.