Obec Beluša pre pandémiu vyšla v ústrety podnikateľom z oblasti gastra a služieb

0 47

Obdobie pandémie COVID-19 výrazne ovplyvnilo  chod  reštauračných,  kaviarenských, či kozmetických služieb v Beluši, ktoré boli na niekoľko  mesiacov  v roku 2020 a v roku 2021 zatvorené. Toto obmedzenie malo pre niektorých prevádzkovateľov až existenčné dôsledky. 

V záujme minimalizácie negatívnych dopadov síce vláda  SR schválila viacero foriem finančnej podpory, niektorí prevádzkovatelia daných služieb poskytujúcich v obci Beluša však požiadali počas tohto roku o zníženie/odpustenie vyrubených poplatkov zo strany obce. Žiadosti sa týkali zníženia poplatku za  smeti, vyrubeného na rok 2021 a nájmu za nebytové priestory v obecnej budov zdravotného strediska, nakoľko nevykazovali činnosť.

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo šiestimi takýmito žiadosťami od prevádzkovateľov v oblasti  gastra  a dvomi žiadosťami od nájomcov v obecnej budove zdravotného strediska, kde poskytujú kozmetické a kadernícke služby. Na základe odporúčaniach Komisie finančnej a správy obecného majetku následne  poslanci Obecného zastupiteľstva v Beluši schválili na svojich zasadnutiach v júni a v septembri 50%  zníženie poplatku za komunálny odpad pre gastro služby za obdobie január až apríl 2021 a 100%  odpustenie poplatku pre kaviarne za rovnaké obdobie. V prípade nájmu priestorov sa schválilo zníženie  o 50% za požadované obdobie. Zníženie, resp. odpustenie poplatkov nebolo paušálne, ale len pre tie subjekty, ktoré o to požiadali.

Hoci v prvom rade by mala podnikateľským subjektom, ktorí nemohli prevádzkovať svoje zariadenia  počas korony, smerovať pomoc od štátu, oceňujem racionálny prístup odbornej finančnej komisie a následne poslancov obecného zastupiteľstva pri prehodnocovaní podaných žiadostí miestnych  podnikateľov. Pre obecný rozpočet je fungovanie podnikateľského prostredia významným príjmom, a preto musí obec reagovať na ich požiadavky aj v dobe, ktorá ich výrazne obmedzuje. Čiastočné i úplné zníženie výšky poplatku za komunálny odpad či  nájmu pre daných žiadateľov určite pomohlo k zmierneniu negatívnych dopadov pandémie na ich podnikanie,“ dopĺňa  Mgr.  Patrik  Štrbák, prednosta  Obecného úradu v Beluši.

Zdroj Obec Beluša
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.