Obec Košeca sa stala víťazom európskeho ocenenia v kategórii Digitalizácia

0 77

Obec Košeca sa stala víťazom európskeho ocenenia „THE INNOVATION IN POLITICS AWARDS 2020“ (Ceny Inovácia v politikách 2020), ktoré udeľuje The Innovation in Politics Institute GmbH so sídlom vo Viedni.

Prestížne ocenenie sme získali za projekt s názvom „NO DATA WASTE IN KOŠECA“ (Žiadne plytvanie dátami v Košeci), ktorý súťažil v kategórii „DIGITALIZÁCIA“. Projekt sa týkal elektronickej evidencie odpadov, s ktorou sme v obci začali od apríla 2019.
Cieľom ocenenia je upriamiť pozornosť na inovatívny prínos a pozitívne zmeny, ktoré menia životy Európanov k lepšiemu. Je to obrovský a aj historický úspech pre Obec Košeca.

Toto ocenenie patrí najmä občanom obce Košeca a jej miestnej časti Nozdrovice za ich každodenné úsilie pri ochrane životného prostredia formou zapájania sa do zberov triedených zložiek, domáceho a komunitného kompostovania, predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania vzniku zmesového komunálneho odpadu.

Radomír Brtáň – starosta obce Košeca a časti Nozdrovice

Na udelenie ocenenia bolo nominovaných celkovo 398 vynikajúcich projektov pochádzajúcich z rekordného počtu 22 krajín Európy. Projekty posudzovalo 1.058 hodnotiteľov (občanov zo 47 krajín Európy). Najväčší počet hodnotiteľov bol z Poľska (209) a Rakúska (97). Najmenej hodnotiteľov pochádzalo z Lichtenštajnska (4) a Monaka (4). Pre zaujímavosť uvádzame, že z Česka bolo 15 a zo Slovenska iba 6 hodnotiteľov.

Nominované projekty súťažili v 9 kategóriách (Ekológia, Vzdelanie, Ekonomika, Digitalizácia, Kvalita života, Zvládanie COVID-19, Ľudské práva, Komunita, Demokracia). V 1. kole sa v každej kategórii najskôr vybralo 10 projektov, z ktorých sa stali „finalisti“. V 2. kole sa spomedzi finalistov vyhodnotil víťaz každej kategórie.

Zdroj Obec Košeca
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.