Ocenenie učiteľky Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove

Pani učiteľka Mgr. Zdenka Panáčková bola ocenená Cenou sv. Cyrila a sv. Metoda za prínos v rozvoji katolíckeho školstva v Žilinskej diecéze otcom biskupom Tomášom Galisom.

 Mgr. Zdena Panáčková ukončila Pedagogickú fakultu UK v Trnave v roku 1980 s aprobáciou slovenský jazyk – občianska výchova. V školstve pracuje  tridsiaty ôsmy rok. Prvým pôsobiskom bola ZŠ v Lysej pod Makytou, kde sa hneď stala aj triednou učiteľkou. V rokoch 1995 – 2000 učila na ZŠ v Lúkach. Po zániku uvedenej školy, odišla učiť do Púchova na ZŠ Mládežnícka. V tom období bola menovaná do funkcie vedúcej okresného kabinetu etickej a občianskej výchovy a členkou okresného kabinetu slovenského jazyka pre 5. – 9. ročník. 

Od 1. 9. 2004 začala učiť na CZŠ sv. Margity v Púchove, kde učí už štrnásty rok. Na CZŠ sv. Margity bola zástupkyňou školy, uvádzajúcou učiteľkou, bola a je triednou učiteľkou. Žiakov zapája do rôznych okresných, regionálnych i celoslovenských súťaží, v ktorých dosiahli vynikajúce výsledky. Pod jej vedením sa žiaci v Testovaní 9  umiestňujú  zo slovenského jazyka a literatúry v rámci okresu a púchovských škôl na prvých miestach. Výborné výsledky so žiakmi dosahuje aj v celoslovenskom testovaní Komparo.

V súčasnosti v škole vykonáva funkciu vedúcej predmetovej komisie jazykov. Napriek uvedeným úspechom, jej osobnosť zdobia krásne vlastnosti skromnosti a pokory.

Medzi jej záujmy patrí literárna činnosť. Zapájala  sa do súťaží: Dary reči, O cenu Dominika Tatarku, kde viackrát obsadila 1. miesta. V Chalupkovom Brezne, próza a poézia, sa umiestnila v striebornom a bronzovom pásme.

Je vydatá, má tri vnúčatá a dve vydaté dcéry, Katarínu a Martinu, ktoré pokračujú v jej šľapajách a učia na základných školách. Pánu Bohu vďačí za to, že jej rodina praktizuje živú vieru.

Zdroj CZŠ sv. Margity

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...