Ocenenie učiteľky Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove

0 116

Pani učiteľka Mgr. Zdenka Panáčková bola ocenená Cenou sv. Cyrila a sv. Metoda za prínos v rozvoji katolíckeho školstva v Žilinskej diecéze otcom biskupom Tomášom Galisom.

 Mgr. Zdena Panáčková ukončila Pedagogickú fakultu UK v Trnave v roku 1980 s aprobáciou slovenský jazyk – občianska výchova. V školstve pracuje  tridsiaty ôsmy rok. Prvým pôsobiskom bola ZŠ v Lysej pod Makytou, kde sa hneď stala aj triednou učiteľkou. V rokoch 1995 – 2000 učila na ZŠ v Lúkach. Po zániku uvedenej školy, odišla učiť do Púchova na ZŠ Mládežnícka. V tom období bola menovaná do funkcie vedúcej okresného kabinetu etickej a občianskej výchovy a členkou okresného kabinetu slovenského jazyka pre 5. – 9. ročník. 

Od 1. 9. 2004 začala učiť na CZŠ sv. Margity v Púchove, kde učí už štrnásty rok. Na CZŠ sv. Margity bola zástupkyňou školy, uvádzajúcou učiteľkou, bola a je triednou učiteľkou. Žiakov zapája do rôznych okresných, regionálnych i celoslovenských súťaží, v ktorých dosiahli vynikajúce výsledky. Pod jej vedením sa žiaci v Testovaní 9  umiestňujú  zo slovenského jazyka a literatúry v rámci okresu a púchovských škôl na prvých miestach. Výborné výsledky so žiakmi dosahuje aj v celoslovenskom testovaní Komparo.

V súčasnosti v škole vykonáva funkciu vedúcej predmetovej komisie jazykov. Napriek uvedeným úspechom, jej osobnosť zdobia krásne vlastnosti skromnosti a pokory.

Medzi jej záujmy patrí literárna činnosť. Zapájala  sa do súťaží: Dary reči, O cenu Dominika Tatarku, kde viackrát obsadila 1. miesta. V Chalupkovom Brezne, próza a poézia, sa umiestnila v striebornom a bronzovom pásme.

Je vydatá, má tri vnúčatá a dve vydaté dcéry, Katarínu a Martinu, ktoré pokračujú v jej šľapajách a učia na základných školách. Pánu Bohu vďačí za to, že jej rodina praktizuje živú vieru.

Zdroj CZŠ sv. Margity
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.