Odborné vzdelávanie v Púchove má svoju tradíciu

0 194

V mesiaci marec sa o púchovských školách a pedagógoch písalo častejšie aj vďaka Dňu učiteľov. Pedagógom patrí naozaj veľká vďaka za výchovu a vzdelávanie mladej generácie. Osobitne si však zaslúži pozornosť púchovské stredné odborné školstvo, ktoré ovplyvňuje nielen výchovu mladých ale aj rast a profit regionálneho priemyslu. Áno, mesto Púchov bolo vždy na prvých priečkach slovenskej ekonomiky, lebo firmy mohli napredovať aj vďaka odborníkom s náležitým vzdelaním.

Dovoľte trochu histórie:

Pred sedemdesiatimi piatimi rokmi, teda v roku 1943 vznikla v Púchove Rolného škola práce. Prvými žiakmi bolo 33 mladých mužov, ktorí sa začali pripravovať pre vtedy rozvíjajúci sa odevný priemysel. V ďalších rokoch široké okolie poznalo túto školu ako Stredné odborné učilište odevné, či ako Stredná priemyselná škola odevná a pripravovala odborníkov pre firmu Makyta v Púchove aj v Bytči. Škola s vybudovaným areálom pri Bielej vode patrila medzi najväčšie. Veď napríklad v roku 1996 tu študovalo 892 žiakov.

O dvadsať rokov neskôr, v roku 1963 sa po prvý krát otvorili brány samostatného učňovského strediska, ktoré začalo pripravovať na budúce povolanie chlapcov pre púchovský závod na výrobu pneumatík. Stredné odborné učilište chemické vychovalo mnoho zamestnancov vtedajších Gumární 1. mája, Matadoru, či súčasného Continentalu.

A do tretice, v roku 1978 bola z Lednických Rovní do Púchova premiestnená Stredná priemyselná škola Dionýza Ilkoviča. Chemické laboratória v súčasnej reštaurácii Váh si mnohí ešte pamätáme. Škola patrila medzi najlepšie chemické školy na Slovensku.

Práve v tomto roku by všetky tri školy oslavovali okrúhle alebo polokrúhle výročie. Je preto na mieste si ich všetky tri pripomenúť a poďakovať všetkým pedagógom ale i študentom, ktorí za tieto roky šírili ich dobré meno.

Zmeny v spoločenskej situácii, zmeny v ekonomike, priemysle ale i v školstve spôsobili, že všetky tri školy sa postupne zlučovali a menili svoje sídla. Od roku 2005 pôsobí v Púchove Stredná odborná škola, ktorá sídli na ulici I. Krasku. Škola aj dnes vychováva odborníkov pre kľúčový priemysel v regióne ale samozrejme po novom. Zo všetkých troch pôvodných odborných škôl sme vybrali to najlepšie a inovovali sme jednotlivé odbory tak, aby sa aj v budúcnosti púchovský región radil medzi najvyspelejšie.

Pre školský rok 2018/2019 škola ponúka pre deviatakov tieto odbory:

Študijné, štvorročné odbory:

  • Chemická informatika
  • Styling a marketing
  • Komerčný pracovník v doprave
  • Mechanik mechatronik
  • Mechanik nastavovač
  • Operátor gumárskej a plastikárskej výroby- duálne vzdelávanie s podporou firmy Continental

Učebné, trojročné odbory:

  • Krajčír- dámske odevy- duálne vzdelávanie s podporou firmy Makyta
  • Mechanik opravár- stroje a zariadenia
  • Elektromechanik- silnoprúdová technika

Lenka Jancikova

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.