Odmeny pre hlavnú kontrolórku i starých poslancov

0 50

Definitívnu bodku za pôsobením mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2014 – 2018 dali ich nasledovníci na decembrovom rokovaní, keď takmer jednomyseľne schválili koncoročné odmeny pre všetkých devätnástich poslancov, z ktorých piati už vo výkone svojho mandátu nepokračujú. Koncoročnej odmeny sa dočkala aj hlavná kontrolórka Marta Kavecká, ktorá po roku pôsobenia vo funkcii zinkasuje 2244 eur.

Od vlaňajšieho marca majú poslanci mestského zastupiteľstva v Púchove paušálne mesačné odmeny. Kým dovtedy boli odmeňovaní za účasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva, mestskej rady či pracovných komisií, po novom bez ohľadu na aktivitu inkasujú mesačne všetci rovnako 190 eur. Odmeňovací poriadok však počíta s možnosťou vyplácania koncoročných mimoriadnych odmien.

Podľa bodu 5.2.4 zásad odmeňovania volených orgánov mesta môže primátor mesta navrhnúť poslancom mestského zastupiteľstva vzhľadom na ich aktivitu v orgánoch mestského zastupiteľstva, rozsah ich činnosti a počet predkladaných návrhov, mimoriadnu ročnú odmenu maximálne do výšky 1000 eur, pričom táto sa schvaľuje v mestskom zastupiteľstve a vypláca sa na konci kalendárneho roka.

Vlani sa okolo mimoriadnych odmien viedla na poslednom mestskom zastupiteľstve plamenná diskusia. Zastupujúci primátor Roman Hvizdák vtedy navrhol každému poslancovi vyplatiť po 300 eur, hoci v rozpočte bola vyčlenená suma 20 tisíc eur. Cyril Crkoň vtedy žiadal od Romana Hvizdáka vysvetlenie, ako prišiel na sumu 300 eur, keďže v zásadách odmeňovania je ako vrchný strop uvedená suma 1000 eur.

Nebažím po nejakej extra odmene, ale bolo iné sľúbené. Od teba nie, ale od toho, kto na tvojej stoličke mal sedieť. Najprv to bolo 1 000 eur, potom 700 eur, neskôr 500 eur a najnovšie je to 300 eur. Tá suma sa neustále menila a menila sa aj za teba,“ vyzýval Cyril Crkoň na reakciu Romana Hvizdáka, ktorý vtedy zastupoval maródujúceho primátora Rastislava Heneka od augusta až takmer do konca decembra.

Myslím si, že sme si odsúhlasili mesačný paušál, ktorý bol v minulých rokoch úplne inak stanovený. Každý mesiac dostávame ako poslanci nejakú odmenu. Skrátka ja som to vyhodnotil, že tá práca má hodnotu 300 eur,“ zareagoval Roman Hvizdák. Treba v tejto súvislosti pripomenúť, že rok predtým navrhol primátor Rastislav Henek všetkým poslancom vyplatiť po 200 eur.

Ani v tomto roku nehrozilo vyplácanie mimoriadnych odmien na úrovni 1000 eur. Bolo by to totiž v rozpore so zákonom. Zákon o obecnom zriadení upravil strop pre celoročnú poslaneckú odmenu tak, že nemôže prekročiť výšku základného mesačného platu primátora. Ten bol v tomto roku po oznámení priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslený na 2 414 eur.

Keďže púchovskí poslanci dostávajú pravidelnú mesačnú odmenu vo výške 190 eur, tento rok už zarobili 2 280 eur. Zákon tak umožňoval poslancov odhlasovať si mimoriadnu odmenu nanajvýš vo výške 133 eur. V návrhu na uznesenie, ktorý predkladal vedúci právno-organizačného oddelenia Radoslav Machan, odznela suma 130 eur, za ktorú takmer všetci prítomní poslanci, s výnimkou poslanca Jána Riška, zahlasovali.

Svojej prvej koncoročnej odmeny sa dočkala hlavná kontrolórka Marta Kavecká. Tá je v tejto funkcii od 1. novembra 2017 a pri zostavovaní programu mestského zastupiteľstva sa so schválením odmeny pre ňu nepočítalo. Do programu rokovania ju navrhol zaradiť poslanec Pavel Melišík. Odmeňovanie hlavného kontrolóra upravuje zákon o obecnom zriadení, pričom jeho pravidelná mesačná mzda je fixná a každý rok sa – podobne ako pri primátorovi – mení.

Východiskom je priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá sa vynásobí príslušným koeficientom podľa veľkosti mesta. Mesačná mzda púchovskej hlavnej kontrolórky Marty Kaveckej bola v tomto roku 1 870 eur. Podľa zákona je mestské zastupiteľstvo oprávnené schváliť ročnú odmenu až do výšky 30 percent súčtu mesačných platov.

V prípade Marty Kaveckej teda bolo v hre 6 732 eur. Poslanec Pavel Melišík jej navrhol vyplatiť odmenu vo výške 10% percent súčtu mesačných platov, čo predstavuje sumu 2 244 eur. S jeho návrhom sa poslanecký zbor stotožnil.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.