Parkovisko pred obecným úradom v Beluši sa zmení na atraktívne námestie v centre obce

0 387

V obci Beluša už dlhodobo absentuje centrálne námestie, či pešia zóna. Navigačným bodom na stretnutie, či  rientáciu býva zväčša parkovisko pred miestnym obecným úradom. Od budúceho roka však nastane veľká zmena, ktorej sa poteší väčšina Belušanov. Vďaka úspešne podanému projektu sa zmení súčasné parkovisko na pulzujúce a atraktívne centrum obce s pešou zónou.

Projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Beluša“, podaný v 62. výzve Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ešte v roku 2020, zahŕňa realizáciu opatrení, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. V operačnom programe Kvalita životného prostredia bolo pôvodne plánovaných 10 miliónov € na podporu vybraných projektov navýšených na 27 miliónov €, a to pre vysoký dopyt uchádzačov.

„Jedná sa o najväčší projekt, ktorý sa bude v obci Beluša realizovať a veľmi sa tešíme, že obec bola v tejto výzve úspešná. Po viac ako 1,5 ročnom čakaní na vyhodnotenie výzvy a niekoľko násobnom doplňovaní potrebných dokladov v piatich hodnotiacich kolách, obec dostala začiatkom júla 2022 pozitívnu správu o pridelení nenávratného finančného príspevku vo výške 665 158,84 €, pričom výška sa bude upravovať podľa uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom,“ informuje Ján Prekop, starosta obce.

vizualizácia nového námestia

So zhotoviteľom stavby bola na základe zrealizovaného verejného obstarávania z roku 2021 podpísaná (po rozhodnutí o pridelení finančného príspevku) zmluva. Predmetom kontroly riadiaceho orgánu bude proces verejného obstarávania. Predpoklad začatia prác je koniec roka 2022, s ukončením (podľa poveternostných podmienok) v priebehu roka 2023.

Realizácia sa dotkne plochy o veľkosti takmer 8 500m²  pred obecným úradom a pred budovou bývalej školskej jedálne. „Asfaltové nepriepustné povrchy budú nahradené za priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou alebo za plochy s verejnou zeleňou s funkčnou vegetáciou. V dnešnej dobe enormného sucha, prípadné prívalových dažďov je nevyhnutné realizovať takéto opatrenia, ktoré budú ochraňovať pred povodňami, ale aj pri suchu. Navyše pôjde o estetický a praktický zásah do priestranstva, ktoré po novom budú môcť naši občania i návštevníci využívať ako miesto pre stretávanie sa, oddych a spoločenské vyžitie. Zjednodušene povedané, vznikne pešia zóna“ opisuje detaily Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.

Dlažba bude tvorená polovegetačnými tvárnicami so škárami. Vzniknú trávnaté plochy, záhony s trvalkami a bylinkami. Počíta sa s masívnou výsadbou stromov, drevín, kríkov, kvetov, bylín- spolu pôjde o viac ako 200 kusov. Budú doplnené zberné nádoby na zadržanie zrážkovej vody, tzv. dažďové záhrady, vegetačná stena, či pitná fontánka. Počíta sa aj s realizáciou pódia, ktoré nájde široké uplatnenie počas rôznych kultúrnych, spoločenských podujatí.

Priestor pred obecným úradom je v súčasnosti vo veľkej miere využívaný ako priestor pre parkovanie vozidiel. Po ukončení prác bude na novej ploche doprava umožnená len požiarnym a záchranným vozidlám. Pre parkovanie bude slúžiť plocha za obecným úradom, existujúce parkovné miesta pred cintorínom a nové miesta na zatrávňovacích paneloch vzniknú na ploche pred novou Kaplnkou sv. Jozefa.

Zdroj Beluša
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.