Populácia žien na Slovensku má stále prevahu nad mužmi, najväčšiu skupinu tvoria štyridsiatničky

0 10

Ženy tvoria väčšinu slovenskej populácie, je ich takmer o 119-tisíc viac ako mužov. Najväčšiu vekovú skupinu žien tvoria štyridsiatničky.  V piatich okresoch SR tvoria ženy menšiu časť populácie, v 74 však počtom dominujú nad mužmi. Počet senioriek sa za desať rokov zvýšil o viac ako 30 %.

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, ženy tvoria 51,1 % z populácie krajiny (hodnoty k 1. januáru 2021). Za obdobie desiatich rokov, od Sčítania v roku 2011, celkový počet obyvateľov vzrástol o necelé percento.  Počet žien sa zvýšil o 0,5 %, kým počet mužov narástol výraznejšie, o 1,5 %. V súhrne za 10 rokov teda pribudlo 14,6 tisíca žien a až 37,6 tisíca mužov.

Vo všetkých krajoch Slovenska predstavovali ženy viac ako polovicu obyvateľov. Najväčšie zastúpenie mali v Bratislavskom kraji, kde ženy tvorili 51,9 % obyvateľov. Naopak, najmenšia prevaha v početnosti žien nad populáciou mužov je v Prešovskom kraji, tvorili 50,5 % podiel obyvateľstva.

Na úrovni okresov mali ženy na celkovom počte obyvateľov najväčšie zastúpenie v okrese Bratislava II (53,1 %), Košice IV (52,5 %) a Košice I (52,4 %). Najmenší podiel žien a dievčat na celkovom počte obyvateľov mali okresy Námestovo (49,6 %), Sabinov a Stará Ľubovňa (49,8 %).

Takmer dve tretiny (64,8 %) príslušníčok nežného pohlavia na Slovenku predstavujú ženy v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Najväčšiu skupinou z nich sú štyridsiatničky. Seniorky torili pätinu ženskej populácie (20 %), je ich 556,5 tisíca, čo je takmer o 184-tisíc viac ako seniorov – mužov.

Takýto rozdiel spôsobuje najmä výrazne vyšší vek dožitia žien, ktorých stredná dĺžka života dosahuje 80,2 roka (dáta z roku 2020), pričom muži sa v priemere dožívali o takmer sedem rokov menej (73,5 roka). Za posledných 15 rokov sa tento ukazovateľ v ženskej populácii na Slovensku zvýšil zhruba o dva roky.

Počet žien a ich podiel na celkovej populácii v SR k 1. januáru *
ženy (abs.) ženy (%)
Sčítanie 2021 2 783 894 51,1
Sčítanie 2011 2 769 264 51,3
Sčítanie 2001 2 766 940 51,4
Sčítanie 1991 2 700 274 51,2
Sčítanie 1980 2 538 103 50,9

* Počet obyvateľov s trvalým pobytom v SR

Za ostatných desať rokov (od Sčítania 2011) sa výraznejšie zmenila štruktúra žien podľa vekových skupín. Je to podobný trend ako pre celé obyvateľstvo, pretože obyvateľstvo Slovenska starne. Ubúda žien v produktívnom veku (15 – 64 rokov) a pribúda senioriek, žien v poproduktívnom veku starších ako 65 rokov. V roku 2011 dosahoval podiel senioriek na ženskej populácii len 15,4 % a v roku 2021 to bolo už 20 % zo ženskej populácie. Za posledných desať rokov sa tak počet senioriek zvýšil o 30,5 %.

 

Zdroj Štatistický úrad SR
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.