Poslanci schválili záverečný účet a stihli už rozdeliť aj časť prebytku

0 7

Aprílové rokovanie púchovského mestského zastupiteľstva bolo v tomto roku tretím v poradí, ale prvým, počas ktorého už mala byť práca poslancov plne elektronizovaná. Viacerí z nich notebooky, ktoré majú od radnice zapožičané, využili, ale stoly boli naďalej plné papierovej agendy, keďže vedenie úradu okrem elektronického doručovania podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva posledný raz využilo aj papierovú formu. Po tom, čo poslanci boli nútení prerušiť voľbu hlavného kontrolóra a odložiť ju na neurčito, sa hlavným bodom rokovania stalo prijatie záverečného účtu mesta za rok 2016.

Na rozdiel od vlaňajška už medzi poslancami toľko chvály na hospodárenie mesta neodznelo. Možno aj preto, lebo primátor Rastislav Henek pred dvomi mesiacmi ohlásil hospodársky prebytok na úrovni 1,5 milióna eur. Zabudol však, že ten treba ešte „očistiť“ o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, a preto sa rozpočtový prebytok pohybuje tesne nad úrovňou 1 milióna eur. Takýto prebytok sa dal očakávať po tom, čo radnica naplnila svoje investičné zámery v minulom roku len na 44 percent.

Nepodarilo sa napríklad realizovať veľké dopravné investície na Dvoroch a Hurbanovej ulici, čo sa v záverečnom účte súhrnne premietlo do ušetrenia cca 380 tisíc eur. Navyše pri rekonštrukcii ZŠ J. A. Komenského sa plánovalo vykonať podstatne viac rekonštrukčných prác až za viac ako pol milióna eur. Keďže nakoniec bol zvolený skromnejší variant len s výmenou okien a zateplením fasády hlavnej budovy, v záverečnom účte tak vznikol prebytok 200 tisíc eur. Problematike sa viac budeme venovať v budúcom vydaní Púchovských listov.

Poslanci po krátkej diskusii, venovanej predovšetkým problematike fyzických testov, prijali Organizačný poriadok mestskej polície, ktorý bol stiahnutý z februárového rokovania na dopracovanie. Vrátili sa aj k uzneseniu z decembra minulého roka, na základe ktorého Mesto Púchov plánovalo kúpiť parkovaciu plochu pred športovým areálom od súkromnej spoločnosti PARI, s. r. o.. Poslanci sa väčšinou hlasov uzhodli na zmene prijatého uznesenia, na základe ktorého bude v úlohe kupujúceho figurovať mestská obchodná spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o.. Financie na kúpu však získa z mestského rozpočtu vo forme kapitálovej dotácie.

Po negatívnych skúsenostiach s rozdeľovaním rezervného fondu v júnovom termíne sa tentoraz poslanci zhodli na rozdelení časti prebytku vlaňajšieho hospodárenia už o dva mesiace skôr. Investovať by sa malo takmer v každom volebnom obvode, niekoľko desiatok tisíc eur sa radnica chystá použiť v školských areáloch.

V ZŠ J. A. Komenského je napríklad rezervovaných dovedna 160 tisíc eur na dokončenie rekonštrukcie telocvične a školského klubu, v ZŠ Gorazdova zasa 20 tisíc eur na opravu oplotenia a ďalších 25 tisíc eur na rozšírenie parkovacích plôch. Bez odozvy nezostala ani dlhodobá kritika na stav chodníka k železničnej stanici a od železničnej stanice na Kolonku, ktorý by mal prejsť rekonštrukciou v súhrnnej hodnote viac ako 110 tisíc eur.

Poslanci si ďalej vypočuli správu o investičných akciách, odvolali z funkcie konateľov spoločnosti MsBP Servis, s. r. o. Vladimíra Motúza a Andreja Šamánka, ale rozhodli aj o zmene názvu a sídla jednej z troch mediálnych spoločností MEDIAL IN, s. r. o.. Tá sa po novom bude volať Púchov servis, s. r. o. a presunú sa pod ňu všetky činnosti z mestskej spoločnosti MsBP Servis, s. r. o.. Jej konateľom bude súčasný riaditeľ mestského bytového podniku Ivan Andrejčík a dozorná rada bude pôsobiť v zložení Daniel Lako – Pavel Melišík – Ján Riško. Spečatený je už aj osud zvyšných dvoch mediálnych spoločností – poslanci schválili návrh na začatie právnych úkonov smerujúcich k ich zrušeniu.

V ďalšom priebehu rokovania ešte poslanci schválili niekoľko dotácií, ale aj prihlášku Mesta Púchov do Združenia miest a obcí Slovenska. Mestský rozpočet to bude stáť ročne približne 3 000 eur, keďže členský príspevok v združení ZMOS je stanovený na 0,165 eur na obyvateľa. K viacerým bodom programu aprílového rokovania mestského zastupiteľstva sa vrátime v budúcich vydaniach Púchovských listov.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.