Poslanci úmyselne porušili programové vyhlásenie, podľa Školeka totiž konateľ nie je vedúcou funkciou

6 11

Programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva je v platnosti už viac ako dva roky a okrem iného určuje aj pravidlá obsadzovania vedúcich funkcií na mestskom úrade a v mestských spoločnostiach. Ustanovenie o povinnom výberovom konaní bolo doteraz použité už niekoľkokrát takmer vo všetkých mestských spoločnostiach, v spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. dokonca dvakrát. Zakaždým sa vo výberovom konaní hľadal nový konateľ. Po dvojročnom pôsobení v pozícii mestského právnika prišiel Anton Školek s nečakaným názorom, že konateľ nie je vedúcou funkciou. Nepriamo tak odsúhlasil snahu niektorých poslancov vymenovať Ivana Andrejčíka za konateľa novovznikajúcej spoločnosti Púchov servis, s. r. o..

S myšlienkou vzniku spoločnosti Púchov servis, s. r. o. prišiel ešte v lete 2015 predseda ekonomickej komisie Daniel Lako. Spoločnosť mala byť náhradou za tri mediálne spoločnosti a zároveň sa stať tzv. superspoločnosťou, ktorá bude vykonávať účtovné služby pre všetky mestské spoločnosti. Tak to aspoň prezentoval primátor Rastislav Henek. Myšlienka veľmi rýchlo zapadla prachom a účtovné služby väčšiny mestských spoločnosti začala externe vykonávať banskobystrická firma UnitedONE BB, s. r. o..

Spoločnosť Púchov servis, s. r. o. však nakoniec predsa len vznikne, ale nie z dôvodu nahradenia troch mediálnych spoločností, keďže na tento účel už slúži firma Púchovská kultúra, s. r. o., ale ako náhrada za dcérsku spoločnosť mestského bytového podniku MsBP Servis, s. r. o.. Na účely transformácie pritom poslúži jedna z troch mediálnych spoločností MEDIAL IN, s. r. o..

Poslancovi Danielovi Lakovi sa nakoniec podarilo po takmer dvoch rokoch zrealizovať myšlienku vzniku spoločnosti Púchov servis, s. r. o., aj keď tá pôvodne mala slúžiť na niečo úplne iné ako dnes.

Už na prvý pohľad komplikovaný spôsob vytvorenia novej stopercentnej obchodnej spoločnosti poslancom priblížil poslanec Daniel Lako: „MsBP Servis ako dcérska spoločnosť nemá vlastnú dozornú radu, preto dozorujeme aj jej činnosť. Za tie dva roky vidíme, že skutočnosť, že sú v spoločnosti dve súkromné osoby, robí voči mestu dosť veľké problémy v rámci zákaziek in-house, ktoré by sme chceli v budúcnosti za nový podnik Púchov servis realizovať. Dnes škôlky, školy, mestský úrad, mestské spoločnosti čokoľvek chcú kúpiť, musia robiť verejné obstarávanie, prieskum trhu. Neraz to vyhrá nejaká bratislavská firma, ktorá to dodá nekvalitne. V rámci in-house zákazky – ako sme to mohli vidieť pri technických službách a veľmi efektívnom osadení okien na ZŠ J. A. Komenského – tento systém chceme použiť aj v rámci mesta – pri škôlkach, školách, v mestských spoločnostiach. Aby peniaze, ktoré vyprodukuje Púchov servis, s. r. o. – ako je údržba, dodanie sanity, všetky veci spojené s elektrinou – boli riešené na telefón. Napríklad riaditeľka školy zavolá, že má problém a Púchov servis okamžite bez prieskumu trhu a výberového konania nastúpi a veci dá do poriadku,“ skonštatoval Daniel Lako.

Ďalším cieľom staronovej mestskej spoločnosti je využiť potenciál pracovníkov mestského bytového podniku tak, aby táto mestská spoločnosť zabezpečovala nielen energetické audity, štúdie, posudky, koncepcie, ale aby naozaj robila energetické poradenstvo pre všetky mestské subjekty. Aby sa nestalo to, že dnes kupujeme elektrinu pre verejné osvetlenie za tak nehoráznych, pardon nevýhodných podmienok, že skutočne by sa mal za to niekto z minulosti zodpovedať. Vidíme tu veľké úspory v budúcnosti. Vidíme napríklad, že zimný štadión spotrebuje ročne veľké množstvo peňazí. Hovorili sme o tom, že MŠK Púchov išiel do straty. Išiel do straty preto, lebo sa viac využívajú športoviská. Cesta zvyšovania dotácií pre MŠK Púchov nám nie je jednoducho po vôli, nechceme tam ani vykazovať stratu, a preto poďme cestou energetických úspor. Dajme zelenú tomuto projektu, máme tam fundovaných ľudí, hlavne Ing. Andrejčíka, ktorý má všetky povolenia, ktoré existujú v rámci energetiky. Skutočne verím tomu, že keď sa tu po roku stretneme, tak zatlieskame tomuto projektu.

Z deväť rokov fungujúcej firmy MEDIAL IN, s. r. o. nezostane podľa návrhu kameň na kameni, funkčné bude iba jej identifikačné číslo. Mení sa predmet činnosti, kam budú zaradené všetky doterajšie činnosti MsBP Servis, s. r. o., mení sa adresa z Námestia slobody na Sedlišťskú ulicu a mení sa aj konateľ – Petra Žiačíka mal podľa predloženého návrhu nahradiť Ivan Andrejčík, súčasný riaditeľ púchovského mestského bytového podniku.

Pôvodný návrh počítal s priamou voľbou bez výberového konania, poslanec Daniel Lako sa spočiatku tváril, že si uvedomuje existenciu programového vyhlásenia a prišiel s návrhom na vymenovanie dočasného konateľa: „Ja som chcel, aby sme ho volili priamo, lebo on už výberovým konaním prešiel a lepšieho nemáme. Je to mestská spoločnosť, ktorá nadväzuje na druhú mestskú spoločnosť. Bohužiaľ máme v programovom vyhlásení ustanovené, že budeme vedúcich oddelení a vedúcich pracovníkov mestských spoločností voliť výhradne výberovým konaním. Len tam je chyba podľa mňa, mali sme tam mať napísané konkrétne funkcie a zaradenia. Vidím na kolegoch poslancoch, že krútia súhlasne hlavami, aby sme ho zvolili priamo, a tak svoj návrh sťahujem späť.

Za voľbu bez výberového konania bol aj ďalší člen ekonomickej komisie a vodca poslaneckého klubu „Spolu pre Púchov“ Lukáš Ranik: „Pán Andrejčík už prešiel riadnym výberovým konaním na funkciu riaditeľa. Programové vyhlásenie má len nejaký odporúčajúci charakter, nie právny. Je to vysoký odborník, vážim si jeho morálny kredit a prístup k práci, fundované odpovede, veľmi, veľmi odborné, takže myslím si, že by sme spravili chybu, ak by sme ho zvolili iba za dočasného konateľa a ja som za to, aby išiel za riadneho konateľa.“

Na dodržiavanie programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva vyzvala svojich kolegov poslankyňa Irena Kováčiková: „Nemám nič voči pánu Andrejčíkovi, je to odborník v mestskom bytovom podniku. Ale je mi naozaj proti srsti, aby sme porušili naše programové vyhlásenie, ktoré sme naozaj všetci podpísali, kde vyhlasujeme, že je záväzné pre smerovanie našej činnosti a činnosti zamestnancov mesta a mestských spoločností a združení vo volebnom období 2014 – 2018. Mne sa nepáči, že by mal byť schválený hneď. Je pravda, že obchodný zákonník neustanovuje povinnosť realizovať výberové konanie na funkciu konateľa. Má síce  vyššiu právnu silu ako naše programové vyhlásenie, ale pýtam sa: nedáme možnosť aj iným uchádzačom, aby sa do výberového konania mohli prihlásiť? Vyhlásme riadne výberové konanie, do ktorého sa pán Andrejčík môže prihlásiť.

Anton Školek sa po dvoch rokoch organizovania výberových konaní na uvoľnené posty konateľov blysol nečakaným právnym názorom, že konateľ vlastne nie je vedúcou funkciou.

S nečakaným právnym názorom hneď vzápätí prišiel mestský právnik Anton Školek, podľa ktorého konateľ nie je vedúcou funkciou: „Je pravda, že ani zákon o obecnom zriadení, ani obchodný zákonník nehovorí o tom, že na post konateľa mestskej spoločnosti treba robiť výberové konanie. Hovorí o tom len programové vyhlásenie, ktoré ste si schválili, ale keď som si ho čítal, tak som sa nad tým zamyslel a musím povedať, že je ťažko vykonateľné. Konateľ spoločnosti nie je vedúca funkcia, konateľ je štatutárny zástupca spoločnosti, zapisuje sa do obchodného registra, koná v mene spoločnosti.“

Na podporu Ireny Kováčikovej vystúpil poslanec Rudolf Marman, podľa ktorého je programové vyhlásenie dokumentom, ktorý by sa mal dodržiavať: „Mali by sme postupovať legislatívne tak ako je uvedené v programovom vyhlásení, mala by to byť pre nás poslancov modla a máme tam dané, že má byť výberové konanie. Ak kolega Lako o tom vedel, mal prísť s návrhom uznesenia na zmenu programového vyhlásenia a potom by sme pána Andrejčíka mohli zvoliť za riadneho konateľa. Ja podporím kolegyňu Kováčikovú, aby sme dodržiavali programové vyhlásenie. Každý paragraf sa dá ohýbať, ale toto je naše programové vyhlásenie, ktoré treba dodržiavať a nie meniť ho.

Nakoniec však dostalo „po papuli“ nielen programové vyhlásenie, ale aj rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Poslanecký zbor mal najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu Ireny Kováčikovej. Primátor Rastislav Henek však usúdil, že ide o navzájom sa odporujúce návrhy uznesenia a v takom prípade sa ako o prvom hlasuje o pôvodnom návrhu. A keďže nikto z poslancov nenamietal, poslanci najprv hlasovali o schválení Ivana Andrejčíka do funkcie riadneho konateľa.

Hlasovanie bolo tesné – z devätnástich prítomných poslancov sa v jeho prospech vyslovili desiati. Zvyšní deviati – okrem Ireny Kováčikovej a Rudolfa Marmana aj Jarmila Andreánska, Ján Riško, Miroslav Kubičár, Roman Špaček, Hedviga Šulcová, Peter Bílik a Ivan Sadloň – predsa len ctili ustanovenia programového vyhlásenia a schváliť konateľa bez riadneho výberového konania odmietli.

Napriek tomu, že od aprílového mestského zastupiteľstva ubehlo už sedem týždňov, ani jedna zo schválených zmien zatiaľ nebola zrealizovaná. Spoločnosť MEDIAL IN, s. r. o. je stále zapísaná v ob- chodnom registri, jej konateľom zostáva poslanec Peter Žiačík a po novej spoločnosti Púchov servis, s. r. o. s konateľom Ivanom Andrejčíkom zatiaľ nie je ani stopy. Stopy však samotný Ivan Andrejčík zanechal v registri dlžníkov na sociálnom a zdravotnom poistení a tiež v registri daňových nedoplatkov.

Už takmer dvadsať rokov totiž vlastní v Trenčíne súkromnú spoločnosť MER-TEX, s. r. o., ktorá sa okrem iného zaoberá aj poradenskou činnosťou v energetike. Podľa portálu finstat.sk firma Ivana Andrejčíka dlží na sociálnom poistení od októbra 2014 sumu 2450 eur, ďalej sumu 4 763,80 eur zdravotnej poisťovni Union a finančnú „sekeru“ má MER-TEX, s. r. o. aj voči finančnej správe, ktorá eviduje daňový nedoplatok 1627,55 eur.

Rado Varga

Diskusia: 6
 1. Ali hovorí

  Vsak, prave preto bol schvaleny p. Andrejcik za konatela, aby zarobil a splatil svoje dlhy…

 2. Aja hovorí

  zdá sa, že už aj niektorí poslanci prišli nato, ku komu sa vlastne pridali…. ale možno sa len boja, že už ich ľudia nezvolia, tak začínajú prevracať kabátiky…“ Vážený Henek“ – už sa ti to kráti

 3. DeKATTO hovorí

  MER-TEX, s.r.o. mal v minulosti riadne cervene cisla. Ak povedie podobnyn sposobom aj novu spolocnost, tak o rok budeme skor plakat ako tieskat.

 4. Maxon hovorí

  To uz sa s tymi dlhmi dotahuje na Marmana, ktory ma na soc. poistovni dlh 12 343,21 EUR. Marman kedy ho zaplatis?

 5. Roman hovorí

  Školek si v Púchove prišiel a ešte príde na pekné peniaze. Ten si tu robí s Henekom a poslancami čo chce. Ohýba si ten paragraf ako potrebuje. Odkiaľ ho vlastne Henek nabral???

 6. Púchovský spravodaj hovorí

  Školek zarába v Púchove 8000 euro mesačne spolu aj so súdnymi spormi v ktorých zastupuje mesto Puchov. Pripomínam že polovička sporov je úplne nezmyselná .Školekovi to vyhovuje,lebo je platený aj keď mesto prehrá spor.Tak tomu sa povie biznis za mestské prachy!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.