Poslanci vstupujú do notebookovej éry

0 49

Púchovskí poslanci vyfasovali minulý mesiac nové notebooky a počnúc najbližším rokovaním mestského zastupiteľstva tak začína nová etapa ich práce, kedy z radnice nebudú dostávať materiály v papierovej, ale výhradne v elektronickej podobe. Či si poslanci donesú notebooky aj priamo na rokovanie mestského zastupiteľstva, o tom sa budeme môcť presvedčiť už v pondelok predpoludním.

Podľa pôvodného plánu mali zasadať až v stredu, ale dodržanie termínov pri voľbe hlavného kontrolóra donútilo primátora Rastislava Heneka zvolať poslancov o 48 hodín skôr. Ten navyše zabudol, že v pondelok bude veľká sála mestského divadla vyhradená pre potreby koncertu Anety Langerovej, a tak už po rozoslaní pozvánok musel rokovanie presunúť do Malého župného domu.

Najočakávanejším bodom rokovania je voľba nového hlavného kontrolóra, ktorej sa venujeme v samostatnom článku. O post, ktorý sa uvoľnil po odvolaní Miroslava Jurčiho, prejavilo záujem dovedna osem kandidátov.

Nemenej dôležitým bodom v programe je schválenie záverečného účtu hospodárenia mesta za rok 2016. Keďže radnica svoje investičné plány naplnila opäť len na niečo viac ako 44 percent, logickým vyústením je – podobne ako vlani – viac ako miliónový prebytok v hospodárení. Koľko z neho pôjde do rezervného fondu a či ten zostane nedotknutý, záleží na rozhodnutí poslaneckého zboru. Ten by mal schváliť aj Organizačný poriadok mestskej polície, ktorého pôvodný návrh bol stiahnutý z februárového rokovania mestského zastupiteľstva.

Zaujímavosťou v programe je v poradí už tretie odvolávanie konateľov mestského bytového podniku Vladimíra Motúza a Andreja Šamánka. Tí vlani vo februári písomne oznámili svoju rezignáciu, lenže, ako sa ukázalo, na výmaz ich mien z obchodného registra to nestačilo. Preto Viliam Karas z pozície tretieho konateľa pripravil na novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva proces ich riadneho odvolania. Zabudol však pritom, že vyššie spomínaní páni sú konateľmi nielen v spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., ale aj v dcérskej spoločnosti MsBP Servis, s. r. o..

Púchovská radnica plánovala na kúpu parkoviska vynaložiť takmer 234 tisíc eur. Kompetentní však zabudli, že majiteľ pozemku je platcom DPH.

Nebude to jediná vec, ktorú bude napravovať aprílové mestské zastupiteľstvo. Aj keď poslanci ešte v decembri rozhodli o kúpe parkoviska pred športovým areálom od súkromnej spoločnosti PARI, s. r. o.., zmluva dodnes nebola podpísaná. A všetko nasvedčuje tomu, že ani nebude. Prednostka Eva Kvocerová ako spracovateľka návrhu pre kúpu pozemku totiž pri stanovení konečnej kúpnej ceny zabudla na to, že predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty, a teda cena má byť o 20 percent vyššia. Napriek tomu, že vedenie mesta sa už dlhšie chváli „plnou špajzou“, pripravené je šetriace riešenie, ktoré do celej transakcie zainteresuje spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o. ako platcu DPH.

Aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva štartuje v pondelok 24. apríla 2017 o 9.00 hod. v priestoroch Malého župného domu voľbou hlavného kontrolóra mesta. Vedenie mesta pravdepodobne počíta s vyššou účasťou verejnosti, keďže na obed objednalo až 50 porcií vykosteného kuracieho stehna s mastenými zemiakmi a zeleninou.

Rado Varga

PROGRAM:

 1. Voľba hlavného kontrolóra mesta
 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 3. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2016, hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2016
 4. Organizačný a prevádzkový poriadok Mestskej polície Púchov z roku 2017
 5. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 178/2016 vo veci kúpy pozemku od spoločnosti PARI s.r.o.
 6. Úprava rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017
 7. Informácia o investičných akciách
 8. Odvolanie konateľov spoločnosti MsBP Servis, s.r.o., Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Andreja Šamánka
 9. Zmena názvu mestskej spoločnosti MEDIAL IN s.r.o., úprava predmetu činnosti, zmena konateľa a členov dozornej rady
 10. Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov pre realizáciu vodnej stavby: ,,Púchov – ul. Svätoplukova, rozšírenie vodovodu“, medzi Mestom Púchov a Považskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
 11. Schválenie členstva Mesta Púchov v ZMOS
 12. Zmena člena komisie Mestského zastupiteľstva Púchov
 13. Správa o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ
 14. Dotácie
 15. Rôzne
 16. Diskusia a interpelácie
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.