Pošta ponúka ďalšie služby, ktoré je možné zriadiť už aj online

0 29

Slovenská pošta ponúka klientom novú zákaznícku zónu Moja ePošta, prostredníctvom ktorej môžu elektronicky požiadať o zriadenie vybraných služieb k doručovaniu zásielok, zaplatiť za tieto služby platobnou kartou alebo internetbankingom vybraných bánk.

Klienti si tak môžu napríklad presmerovať svoje prichádzajúce zásielky počas zvoleného obdobia, predĺžiť úložnú lehotu zásielok, namiesto žltého lístka do schránky dostať SMS či email, alebo splnomocniť na prebratie zásielky inú osobu. Nová zákaznícka zóna Moja ePošta je pre klientov dostupná na stránke www.posta.sk.

Pre využívanie online služieb v rámci zákazníckej zóny Moja ePošta je potrebné vytvorenie Pošta účtu – Pošta ID, do ktorého sa bude klient prihlasovať prostredníctvom emailu a hesla. Ak má klient zriadené konto do ePodacieho hárku, Pošta účet má zriadený automaticky, nakoľko prihlasovacie údaje do Pošta účtu sú rovnaké, akými sa zákazník prihlasuje do ePodacieho hárku. Po prihlásení do Pošta účtu sú klientovi dostupné elektronické žiadosti o zriadenie vybraných služieb k doručovaniu zásielok a aplikácia ePodací hárok pre elektronický podaj zásielok.

V Pošta účte si klient môže vytvoriť elektronické žiadosti o služby Splnomocnenie na preberanie zásielok, Časové doposielanie, Elektronické oznamovanie zásielok (náhrada žltých lístkov), Predĺženie odbernej lehoty zásielok či Vylúčenie náhradného prijímania zásielok alebo si môže tiež zriadiť poštový priečinok pre dodávanie zásielok (P.O.BOX, PostBOX). Pre samotné zriadenie týchto služieb je však potrebné jedno overenie identity klienta, ktoré uskutoční na ktorejkoľvek pobočke pošty, pričom jednou návštevou pošty si klient zabezpečí overenú elektronickú identitu aj pre budúce použitie.

Služby k doručovaniu zásielok, ktoré si klient vie zriadiť aj elektronicky v rámci zákazníckej zóny Moja ePošta, môže následne využívať aj počas dovolenkového obdobia a zabezpečiť si tak možnosť prevzatia zásielok inými osobami udelením Splnomocnenia, presmerovať zásielky na inú adresu kdekoľvek na Slovensku, kde bude tráviť dovolenku prostredníctvom služby Časové doposielanie, prevziať si zapísané zásielky až po návrate z dovolenky aktiváciou služby Predĺženie odbernej lehoty zásielok, prípadne požiadať, aby počas dovolenky boli zásielky dodávané do poštového priečinka.

Ak klient potrebuje sprístupniť svoj Pošta účet inému používateľovi bez toho, aby mu prezradil heslo, môže tak urobiť udelením poverenia na správu svojho Pošta účtu.

Ďalšou novinkou dostupnou pre klientov v rámci elektronizácie služieb je online úhrada za zriadené služby k doručovaniu zásielok, ktorá bude dostupná pre všetkých klientov, teda aj pre klientov bez vytvoreného Pošta účtu. Online úhradu je možné realizovať platobnými kartami VISA, Maestro, Mastercard ale aj prostredníctvom internet bankingu bánk – Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka. Možnosť úhrady internet bankingom bude dostupná už aj v ePodacom hárku, pričom bude doplnená k súčasnej možnosti úhrady platobnou kartou.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.