Potratovosť v Púchovskom okrese je druhá najvyššia na Slovensku

1 47

V roku 2016 sa v Trenčianskom kraji narodilo 5 341 detí, čo bolo najmenej medzi krajmi. Medziročne došlo k nárastu o 139 detí. Hrubá miera živorodenosti dosiahla zhodne s Nitrianskym krajom hodnotu 9,1 ‰, čo boli najnižšie hodnoty medzi krajmi SR.

Najviac detí sa narodilo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica a Nové Mesto nad Váhom, kde pripadlo na 1 000 obyvateľov 10 živonarodených detí. Nasledovali okresy Trenčín, Ilava, Prievidza a Púchov s 9 živonarodenými deťmi na 1 000 obyvateľov. Najmenej, 8 detí na 1 000 obyvateľov, sa živonarodilo v okresoch Partizánske a Myjava, čím sa tieto okresy za- radil medzi desať okresov s najnižšou mierou živorodenosti v SR.

Opäť sa v manželstve narodilo menej detí
V manželstve sa narodilo 3 213 detí, ich podiel v roku 2016 dosiahol 60 % a medziročne klesol o 2 percentuálne body. V manželskom zväzku sa najviac detí narodilo v okresoch Trenčín 69 %, Púchov 67 %, Považská Bystrica 65 % a Ilava 64%. Pod priemerom kraja boli okresy Bánovce nad Bebravou 58 %, Nové Mesto nad Váhom 56 % a Prievidza 54 %. V okrese Partizánske sa narodila polovica detí v manželstve a v okrese Myjava iba 41% detí.

Priemerný vek matky pri pôrode v kraji bol o 0,6 roka vyšší ako v SR
Rovnako ako v iných krajoch, aj v Trenčian-skom kraji sa narodilo najviac detí matkám vo veku 25 až 34 rokov. Ich podiel predstavoval 66 % a bol druhý najvyšší medzi krajmi. V kraji boli dve živorodičky mladšie ako 15 rokov a jedna vo vekovej kategórii 50 a viac rokov. Priemerný vek matky živonarodených detí v kraji bol 30,1 roka. Nižší bol v okresoch Bánovce nad Bebravou a Partizánske zhodne 29,5 roka, Prievidza 29,7 roka, Nové Mesto nad Váhom 29,8 roka a Púchov 30 rokov, vyšší v okrese Ilava 30,3 roka a Trenčín 31,1 roka. Prvorodička živého dieťaťa v kraji mala priemerný vek 28,2 roka. V okresoch sa pohyboval od 27,2 roka v okrese Partizánske a 27,4 v okrese Prievidza do 29,4 roka v okrese Trenčín.

Polovica narodených detí v kraji bola prvorodená
Najviac 2 666 detí v kraji sa živonarodilo v prvom poradí, v druhom poradí to bolo 1 955 detí, v treťom poradí už iba 555 detí. Najviac detí v prvom poradí sa narodilo v okrese Partizánske 55 %, Nové Mesto nad Váhom 54 %, Považská Bystrica 52 % a Myjava 50%, najmenej 47 % v okrese Trenčín.

Úhrnná plodnosť nedosahuje záchovnú hodnotu reprodukcie
Nedostatočnú reprodukciu populácie v kraji potvrdzuje úhrnná plodnosť (priemerný počet živonarodených detí pripadajúcich na jednu ženu vo veku 15 až 49 rokov), ktorá dosiahla hodnotu 1,3 dieťaťa. Udávaná hodnota pre zachovanie jednoduchej reprodukcie je 2,1 dieťaťa na ženu.

Z pätiny tehotenstiev ukončených potratom až 65,7% boli umelé potraty
V roku 2016 bolo v kraji 1 413 potratov, medziročne ich počet klesol o 23 prípadov. Umelých potratov bolo 929 a ich počet medziročne klesol o 84 prípadov. Naopak počet spontánnych potratov medziročne vzrástol o 61 prípadov. Index potratovosti, ktorý hovorí, koľko potratov pripadá na 100 narodených deti, dosiahol hodnotu 26,4 % a medziročne klesol o 1,1 percentuálneho bodu. Nižšie hodnoty vykázal okres Bánovce n/B. 17,9 %, Nové Mesto n/V. 18,3 %, Ilava 19,3 % a P. Bystrica 26,2 %, vyššie okres Partizánske 26,6 %, Trenčín 27,7%, Prievidza 27,9 % a Myjava 29,8 %. Index potratovosti v okrese Púchov dosiahol až 47,2 %, čo bola druhá najvyššia hodnota okresu v SR po okrese Levice, kde počet potratov predstavoval viac ako polovicu z narodených detí.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

1 komentár
  1. Puchovcan hovorí

    Nebude to tým, že do ambulancie pána doktora chodia ženy takmer z celého Slovenska? Keďže umelé interrupcie vykonáva iba málo gynekológov? Nemá vďaka tomuto Púchov takúto „krásnu“ štatistiku v rámci Slovenska?

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.