Pre púchovské školy je chémia hračka!

0 2

Aký význam má vo svete, v živote človeka, chémia? V podstate by sme sa mohli spýtať: čo na svete nie je chémia? Či sa pozrieme na autá, na pole, do kuchyne alebo musíme riešiť nejaký zdravotný problém, všetko, čo môžeme vidieť, sa kdesi začína chémiou.

S chémiou sa stretávame všade. Preto sa tento predmet začína učiť už na základnej škole, ale pravdou je, že sa niekedy žiakom zdá, že je to ťažké a nezaujímavé. Stredná odborná škola na Kolonke má v oblasti chémie bohaté skúsenosti. Sú tu vybudované chemické laboratória s moderným vybavením.

Pre základné školy v meste a okolí ponúka možnosť využiť tieto laboratória a prakticky naučiť svojich žiakov, čo je to chemický dej či aká môže byť chemická reakcia. Túto príležitosť využila v marci ZŠ Komenského. Siedmaci si spolu so stredoškolákmi vyskúšali prácu v laboratóriu, videli zaujímavé chemické reakcie a vyskúšali si technológiu pri spracovaní gumy. Takéto rovesnícke vyučovanie bolo prínosom pre všetkých – žiakov, učiteľov ale i celkovo pre vedu.

Niektorých účastníkov totiž už teraz láka nasyntetizovať zlúčeninu, ktorú ešte nikto nepripravil. Veríme, že sa im to raz podarí. V Púchove im na to pripravujeme podmienky už od základnej školy, cez strednú školu, či dokonca možnosť pokračovať v štúdiu chemických odborov na púchovskej FPT. Chémia totiž k Púchovu vždy patrila a patrí.

-LJ-

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.