Continental rozširuje výrobu: Pri Púchove do zeme zakopú najdlhší kábel VVN na Slovensku

0 125

Projekt pomôže z ekonomického hľadiska širšiemu regiónu. Pre energetikov ide o technicky veľmi náročnú výzvu za takmer štyri milióny eur. Hoci všetko prebieha v súlade so zákonom, u niektorých jednotlivcov sa uloženie kábla nestretáva s pochopením.

Energetická spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) rozbieha v týchto dňoch pri Púchove mimoriadne dôležitú investičnú akciu vo výške necelých štyroch miliónov eur. Jej cieľom je priviesť do lokality vyšší elektrický výkon, vďaka ktorému bude možné významne rozšíriť priemyselnú výrobu. SSD preto vybuduje nové podzemné vedenie veľmi vysokého napätia.

Fabrika potrebuje pre väčšiu produkciu aj oveľa vyšší elektrický výkon. Súčasná kapacita distribučnej siete ho nedokáže pokryť, takže vybudujeme nový trojkilometrový prívod na úrovni 110-tisíc voltov. Bude to najdlhšie podzemné vedenie tohto typu na území Slovenska,“ priblížil význam a rozsah projektu Slavomír Vaš, projektový manažér kľúčových investícií v SSD.

Všetko dajú do pôvodného stavu

Podzemné káblové vedenie bude mať ochranné pásmo v rozsahu jedného metra na každú stranu a bude prechádzať prevažne v trase ochranného pásma existujúceho vzdušného vedenia vysokého napätia, takže dotknuté pozemky nijako nezaťaží.

Prechádzame len cez polia v extraviláne Beluše, Horných a Dolných Kočkoviec. Počas výkopových prác a ukladania kábla treba počítať s určitými obmedzeniami, ale po ukončení výstavby bude možné polia obhospodarovať rovnako ako predtým,“ ubezpečil S. Vaš. Reagoval tak aj na nespokojnosť niektorých majiteľov dotknutých pozemkov.

Energetici sú podľa zákona o energetike povinní uviesť zasiahnuté parcely do pôvodného stavu. V prípade, ak to nebude možné, čo sa v tomto prípade podľa SSD neočakáva, majú vlastníci právo na primeranú finančnú náhradu podľa znaleckého posudku.

Výkop pre uloženie kábla veľmi vysokého napätia bude hlboký dva metre a široký štyri metre, pričom sa bude postupne zužovať na dva metre. Vo viacerých úsekoch využije stavebník riadený pretlak popod zem. Najdlhší, pod železničnou traťou, bude dlhší ako 90 metrov. Vybudovanie novej trasy si vyžaduje aj niekoľko výrubov.

Dotiahnu prívod pre novú obytnú štvrť

Počas realizácie postupujeme podľa zákona o energetike a právoplatného stavebného povolenia. Uvedomujeme si, že energetické líniové stavby majú dopad i na niektorých súkromných vlastníkov. Pri stavbách v extraviláne nám zákon umožňuje budovať distribučnú sústavu aj bez ich priameho súhlasu. Ak by nám zákon toto neumožňoval, výstavba sietí by bola v súčasnosti výrazne ohrozená,“ vysvetlil Milan Miškár, poverený riaditeľ divízie energetických aktív v Stredoslovenskej distribučnej.

Podľa zákona majú, samozrejme, majitelia pozemkov nárok na kompenzáciu, no predpokladáme, že po ukončení prác uvedieme všetko do pôvodného stavu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že ide o významnú investíciu s pozitívnym dopadom pre obyvateľov celého regiónu,“ dodal.

Súčasťou investície bude aj vybudovanie nového vedenia vysokého napätia pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu pri vstupe do Púchova. Energetici predpokladajú, že výkopové práce potrvajú do konca marca budúceho roka. Nové vedenie pre fabriku by chceli spustiť do skúšobnej prevádzky v júli.

Miroslav Gejdoš, hovorca Stredoslovenská distribučná, a. s. 

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.