Primátor Henek nechal rozpustiť redakciu PúTV

0 82

Už viac ako osemnásť rokov má Púchov svoju vlastnú televíziu. Tá vysiela od roku 1998 – spočiatku pod gesciou Mestského bytového podniku, neskôr sa o výrobu a vysielanie programov starali mestské mediálne spoločnosti. Aktuálnym držiteľom licencie na digitálne vysielanie a zároveň výrobcom programov PúTV je spoločnosť MEDIAL TV, s. r. o..

Primátor Rastislav Henek sa však rozhodol to zmeniť a od 1. augusta by sa o výrobu programov pre Púchovskú televíziu mala starať jedna z firiem Petra Galoviča, riaditeľa konkurenčnej regionálnej televízie TV Považie.

Peter Galovič si nováčika v primátorskej funkcii “oklepol” hneď po voľbách a jeho vystúpenie na mestskom zastupiteľstve začiatkom septembra minulého roku dávalo tušiť, že primátor Henek je naklonený spolupráci.

Peter Galovič vtedy predstúpil pred poslancov s ponukou, že programy pre Púchovskú televíziu v zmysle jej doterajšej vysielacej štruktúry dokáže pripravovať lacnejšie – konkrétne za sumu 36 tisíc eur ročne. Poslanci na jeho vystúpenie nereagovali, o to výraznejšie bolo počuť potlesk, ktorý súbežne s pochvalným úsmevom pre Petra Galoviča vyprodukovala prednostka mestského úradu Eva Kvocerová. Tá sa v minulosti netajila tým, že práve v TV Považie si zabezpečovala nezostrihané nahrávky mestského zastupiteľstva v čase, keď bola mestskou poslankyňou.

V novom roku 2016 nič nenasvedčovalo tomu, žeby sa na fungovaní trojice púchovských mediálnych spoločností malo zo strany Mesta Púchov niečo meniť. V rozpočte bolo vyčlenených 150 tisíc eur na zaplatenie služieb pri propagácii v Púchovskej televízii a Púchovských novinách, primátor Rastislav Henek podpísal aj príslušné zmluvy na celý kalendárny rok. V apríli však predsa len prenikli do kolektívu pracovníkov PúTV šumy o zániku redakcie a tí sa rozhodli na rokovaní mestského zastupiteľstva interpelovať poslancov.

V ich mene interpeláciu prečítal poslanec Peter Bílik. “Čoraz častejšie sa stretávame s informáciami o zrušení Púchovskej televízie a jej nahradení Televíziou Považie, ktorej testovacia prevádzka už bola avizovaná v systéme DVB-T. Takýto krok by nám, zamestnancom PúTv a našim rodinám, výrazne zasiahol do života a preto sa vás pýtame: Je pravdou, že poslanci mesta Púchov chcú zrušiť PúTV? Ak áno, v akom časovom horizonte máme počítať s výpoveďami? My, dolu podpísaní zamestnanci PúTv, vás zdvorilo žiadame, aby ste nám na našu otázku odpovedali každý sám za seba. Ďakujeme za vašu úprimnosť.” – takto znela interpelácia pracovníkov PúTV smerom k poslancom na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Samotní poslanci sa do reakcií nehrnuli, a tak si slovo vzal primátor Rastislav Henek: “Absolútne nerozumiem tejto otázke, ktorá tu bola daná. Ak sú tu nejaké pochybovania, dá sa to vyriešiť aj iným spôsobom, nie takto teatrálne, prísť, opýtať sa, takže nerozumiem tejto otázke. Prečo by sme rušili nejaký informačný tok pre ľudí, pre obyvateľov, keď sa v meste Púchov deje toľko športových, kultúrnych a všelijakých akcií, povedzte mi, prosím vás, ako by sme to dostali medzi tých ľudí? Nevidím dôvod, prečo by sme mali zrušiť. Nerozumiem tomu.

O necelé tri mesiace je však všetko inak. Tesne pred odchodom na svoju dovolenku zvolal primátor Henek sms správami vybranú skupinu poslancov, ktorej oznámil rozhodnutie rozpustiť redakciu Púchovskej televízie, pričom konateľ púchovských mediálnych spoločností Anton Školek bol poverený uzatvorením zmluvy na výrobu programov pre Púchovskú televíziu s Petrom Galovičom.

Boli sme zvedaví na reakcie poslancov, a tak sme všetkých bez výnimky mailovou poštou oslovili s otázkou, či o tejto primátorovej aktivite boli informovaní a aké je ich stanovisko. Poslanec Roman Špaček podľa vlastných slov o tejto zmene informovaný bol a jeho stanovisko je súhlasné. Jeho kolega Lukáš Ranik, ktorý koncom minulého roka v púchovských mediálnych spoločnostiach chvíľu pôsobil, sa vyjadril takto: “Nekomentujem, nie som primátorom mesta Púchov. Avšak je to v plnej kompetencii primátora mesta. Keby som ním bol, tak sa k tomu explicitne vyjadrím.

K informovaným sa radí aj poslanec Ján Riško, ktorý nám potvrdil, že informácia o zmene výrobcu programu PúTV sa k nemu dostala. Vo svojom stanovisku uviedol: “Napriek prezentovaným prínosom tohto kroku (ekonomickým aj kvalitatívnym) mám obavu, že neboli dostatočne zvážené všetky aspekty takéhoto riešenia. Keďže som so svojím názorom v menšine, budem veriť, že moje obavy sa nenaplnia a uvažovaná zmena bude iba prínosom, tak ako to prezentujú jej zástancovia.

K nim podľa predpokladov patrí predseda ekonomickej komisie Daniel Lako, ktorý vo svojom stanovisku okrem iného uvádza: “O vami spomínanej organizačnej zmene sme vedeli a podporili sme ju, pretože neexistuje žiadny protiargument. Nie je to len o ročnej finančnej úspore okolo 35 000 eur. Rozsah a forma vysielania ostáva nezmenená, ale vyrábaná a vysielaná na podstatnejšie kvalitnejších zariadeniach ako bolo doteraz. TV Považie ponúka zamestnancom prechod do ich spoločnosti. Určite ale nie všetkým, pretože predložená analýza hovorí o pracovnom vyťažení súčasných pracovníkov PUTV v rozsahu 10 – 50%. Tým, ktorí majú najviac príspevkov, TV Považie ponúkne minimálne rovnaký plat ako mali doteraz. Chcem zdôrazniť, že PUTV nezaniká, opačne, spravodajské relácie o živote, kultúre a športe v meste Púchov budú šírené po celom Trenčianskom kraji. A mesto Púchov sa má v súčasnosti čím pozitívne prezentovať.

Trojica poslancov Miroslav Kubičár – Jarmila Andreánska – Hedviga Šulcová nám potvrdila, že v súvislosti s pripravovanou zmenou vo vysielaní PúTV ich primátor Henek nekontaktoval. “Som veľmi prekvapený, zaskočený, lebo primátor mesta sa na zastupiteľstve verejne vyjadril, že takýto krok nepripravuje a neplánuje. Spravil to niekto za jeho chrbtom?” – pýta sa poslanec Miroslav Kubičár a vo svojom stanovisku pokračuje: “Púchovská televízia je podľa môjho názoru strategickou mestskou spoločnosťou. A tak sme ju aj mestským zákonom v minulosti chránili. Strategickou je jednak tým, že je výsostne púchovská, miestna, čím vytvára priestor na špecifické spravodajstvo pre Púchovčanov a o Púchovčanoch. A je strategická tým, že sme do Púchovskej televízie za posledné roky investovali veľa zdrojov. Púchovská televízia je vybavená televíznou technikou a má zabezpečené výborné priestorové podmienky na prípravu programov a na vysielanie. Púchovská televízia má profesionálnych pracovníkov vybavených zručnosťami, znalosťou miestnych pomerov a novinárskou etikou, čo bolo ocenené viacerými oceneniami v spravodajských súťažiach. Ničenie tohto technického a ľudského potenciálu je trestuhodné. Žeby bol za tým nejaký, zatiaľ skrytý, zámer? Moja odpoveď je jednoznačne proti rušeniu Púchovskej televízie a zmene výrobcu programov. Veď my to v Púchove robiť vieme!

Status neinformovaného prischol v poslednom čase aj poslancovi Rudolfovi Marmanovi. “Nebol som o tejto zmene informovaný od pána primátora a ani som sa s ním k tejto téme nestretol. Podpis takejto zmluvy je plne v jeho kompetencii, ale myslím si, že my poslanci sme o takejto zmene mali byť informovaní, keď sa hrdíme prívlastkom, že sme transparentné mesto… Nie som odborník na média, tak sa vám k tomu neviem odborne vyjadriť, ale isto si pozriem analýzu, čo viedlo pána primátora k takémuto rozhodnutiu. Skôr si myslím, že k takémuto vážnemu rozhodnutiu mala prebiehať minimálne diskusia medzi poslancami, pánom primátorom a priestor na vyjadrenie mali dostať aj kompetentní z MEDIAL TV s. r. o.” – reagoval na naše otázky Rudolf Marman.

Spomínanú analýzu o nízkej efektivite práce redakcie Púchovskej televízie podľa našich informácií vypracoval práve Peter Galovič a ešte si za ňu nechal aj zaplatiť. Dosiahol však to, čo prípravou analýzy sledoval – presun výroby vysielania Púchovskej televízie do Považskej Bystrice, pričom podľa návrhu zmluvy by mal za to poberať mesačnú odmenu vo výške 3 000 eur a ešte navyše aj 400 eur za niekoľko bonusových relácií vo vysielaní TV Považie.

Treba povedať, že Peter Galovič v regionálnej mediálnej brandži nie je žiadnym nováčikom a dokázal uzatvoriť podobné zmluvy s Považskou Bystricou, Dubnicou nad Váhom, Novou Dubnicou či Trenčianskym samosprávnym krajom. Pre spoluprácu s TSK mu slúži napríklad eseročka MEDIA TV, s. r. o., ktorá ročne prijme od kraja 48 tisíc eur.

Zdá sa, že podobný scenár sa zopakuje aj v Púchove – Peter Galovič si 10. júna 2016 kúpil už existujúcu voľnú eseročku, zmenil jej názov na MEDIA POVAŽIE, s. r. o., a tá už je teda pripravená prijať prvé platby smerujúce z Púchova.

O tom, či to bude priamo z mestského rozpočtu alebo od spoločnosti MEDIAL TV, s. r. o., ktorá je naďalej držiteľom licencie na vysielanie Púchovskej televízie, podá svedectvo až zmluva, ktorá sa v týchto dňoch pripravuje na podpis.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.