Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova v ohrození, o polmiliónovú zákazku nemá nikto záujem

1 91

Najväčšou investičnou akciou púchovskej samosprávy v tomto roku je nepochybne rekonštrukcia obvodového plášťa Základnej školy Gorazdova. Novú fasádu prisľúbil učiteľom školy primátor Rastislav Henek pri vlaňajších oslavách 40. výročia založenia školy s tým, že nový školský rok 2017/2018 už začnú deti vo vynovenej škole. Termín 4. september 2017, kedy je naplánované prvé školské zvonenie, je však v ohrození. O zákazku v hodnote viac ako pol milióna eur totiž vo verejnom obstarávaní neprejavila záujem žiadna zo stavebných firiem.

Projekty na zateplenie budovy ZŠ Gorazdova boli nachystané ešte v decembri 2014, teda pred primátorskou zmenou na púchovskej radnici. O architektonicko-stavebnú časť projektovej dokumentácie sa postaral Vladimír Gašpárek zo spoločnosti archiCENTRUM, s. r. o.. So samotnou realizáciou sa však dlhšie váhalo – najprv boli všetky školy (s výnimkou už zateplenej ZŠ Mládežnícka) poslané do boja o štátne dotácie a po tom, čo sa ani jednému z projektov nepodarilo dotáciu na zníženie energetickej náročnosti získať, dostala vlani pred „Gorazdovkou“ prednosť ZŠ J. A. Komenského. Podľa očakávania, keďže vekový rozdiel oboch škôl je 20 rokov.

Na „Komenčáku“ sa tiež sprvoti snažili o komplexnú rekonštrukciu v hodnote viac ako pol milióna eur. Rozbehnuté verejné obstarávanie sa však mestský úrad rozhodol po otvorení obálok zrušiť s vysvetlením, že opis predmetu zákazky bol nejednoznačný a nedostatočný a predložené ponuky by tak nebolo možné vyhodnotiť. Radnica sa vzápätí rozhodla pre rozdelenie celej zákazky. Počas letných prázdnin sa podarilo vymeniť okná a vchodové dvere nahradiť zasklenými stenami z hliníkových profilov, nuž a jesenné vyučovanie žiakom „spríjemňovala“ zatepľovacia firma z Varína, ktorá stihla do začiatku decembra obnoviť fasádu na hlavnej budove.

V tomto roku by sa mal zmeniť nielen vizuál samotnej budovy ZŠ Gorazdova, ale aj jej okolia. Naplánovaná je likvidácia pamätníka, pripomínajúceho pôsobenie J. A. Komenského v našom meste, pred budovou školy, ale aj rekonštrukcia oplotenia za približne 20 tisíc eur.

Vedenie mesta dúfalo, že podobné ťažkosti s neúspešným verejným obstarávaním sa pri ZŠ Gorazdova už nezopakujú. Na jeho zorganizovanie si radnica najala za 3600 eur renomovanú bratislavskú firmu APUEN AKADÉMIA, s. r. o.. Aj v tomto prípade sa však podarilo do zmluvy „prepašovať“ jeden nezmysel hovoriaci o tom, že verejné obstarávanie bude vyhlásené v mesiaci marec, hoci zmluva bola podpísaná až v predposledný deň mesiaca. Reálne sa to stihnúť nedalo. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo nakoniec v celoslovenskom vestníku zverejnené 12. apríla 2017 s tým, že záujemcovia sa mohli prihlasovať do verejnej súťaže do 9. mája 2017.

Predmetom zákazky je komplexné zateplenie celého objektu budovy základnej školy vrátane telocvične a s tým súvisiaca výmena okien, dverí a presklených stien. Odhadovaná výška zákazky bola stanovená na 586 130,18 eur, čo pri pripočítaní dane z pridanej hodnoty dosahuje úroveň viac ako 703 tisíc eur. V mestskom rozpočte je pritom na túto investičnú akciu rezervovaných 629 500 eur. Mesto Púchov ako investor samozrejme počítalo s úsporami práve pri verejnom obstarávaní, kde by sa súperením stavebných firiem konečná cena investície znižovala. Lenže k žiadnemu súboju nedošlo.

Radnica mala dokonca po predložení základných cenových ponúk pripravenú aj elektronickú aukciu s cieľom čo najviac znížiť výslednú cenu, ale v deň otvárania cenových ponúk ju čakalo nemilé prekvapenie – do uzávierky žiadna cenová ponuka neprišla. Stavebné firmy pritom mali na rozhodnutie štyri týždne.

Mestu Púchov ako verejnému obstarávateľovi tak nezostávalo nič iné, ako okamžite vydať oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky: „Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, že k zákazke s názvom Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova, Púchov uverejnenej dňa 11. apríla 2017 v Ú. v. EU pod číslom 2017/S 071-133902 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 73/2017 zo dňa 12. apríla 2017 pod číslom 4908 – MSP nebola predložená ani jedna ponuka, a preto verejný obstarávateľ ruší tento postup zadávania zákazky podľa § 57 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,“ napísala dňa 12. mája 2017 Marcela Turčanová, poverená realizáciou verejného obstarávania.

Na rozdiel od vlaňajšej rekonštrukcie ZŠ J. A. Komenského sa pri projekte ZŠ Gorazdova ráta aj so zateplením obvodového plášťa a výmenou okien telocvične.

Zároveň oznámila aj ďalšie kroky púchovskej radnice: „Na pôvodný predmet zákazky verejný obstarávateľ použije postup priameho rokovacieho konania podľa § 81. Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie všetkých jemu známych záujemcov z predchádzajúceho postupu a subjekty, o ktorých má vedomosť, že sa realizáciou takéhoto predmetu a rozsahu zaoberajú. Verejný obstarávateľ prijme všetky opatrenia, aby sa pod- mienky zadania a plnenia podstatne nezmenili.

Púchovská radnica sa tak ocitla v nečakanej časovej tiesni. V tomto období sa už podľa harmonogramu verejného obstarávania mala podpisovať zmluva o dielo s víťazným uchádzačom, ktorý si mal pripravovať harmonogram stavebných prác na prázdninové obdobie. Namiesto toho musia mestskí úradníci rokovať so stavebnými firmami, prevažne z považského regiónu, či by boli ochotní za ohlásenú cenu celú investíciu zrealizovať. Pritom nemožno očakávať, že by sa cenu investície podarilo nejako výrazne znížiť.

Rado Varga

1 komentár
  1. Pavel hovorí

    Ktoze nam fasadu spravi? Zavolame roso build a ten ma velke kladivo, urobi bum bum a uz je to hotovo.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.