Protipandemické opatrenia spoločnosti Continental v Púchove

0 95

Prvoradou prioritou spoločností Continental Matador Rubber s.r.o., Continental Matador Truck Tires s.r.o. a ContiTrade Slovakia s.r.o., ktoré prevádzkujú svoje výrobné, výskumno-vývojové a obchodno-servisné činnosti v Púchove, je ochrana zdravia a bezpečnosť svojich zamestnancov, ich rodín ako i zákazníkov a dodávateľov počas globálnej zdravotnej krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Centrálny krízový štáb spoločnosti Continental vyvinul a implementoval rozsiahly súbor opatrení. Definované opatrenia sú zamerané na zníženie rizika výskytu a šírenia pandémie v rámci organizácie ako i mimo nej, pri súčasnom zachovaní výroby a zabezpečovaní požiadaviek našich zákazníkov.

Predpisy Continentalu pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia zahŕňajú korporátne opatrenia, opatrenia prijaté vládou príslušných krajín, v ktorých Continental pôsobí, ako i opatrenia lokálneho Krízového štábu spoločností Continental v Púchove.

Od začiatku vypuknutia pandémie COVID-19 v našej krajine v spoločnosti Continental v Púchove aplikujeme bezpečnostné a ochranné opatrenia, vrátane dodržiavania minimálnych odstupov, povinného nosenia rúšok vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch a dezinfekcie rúk a nástrojov. Boli vypracované plány dezinfekcie pracovísk a sociálnych priestorov a zvýšila sa frekvencia dezinfekcie najčastejšie používaných priestorov, ako sú jedálne, šatne, sociálne zariadenia.

Krízový štáb na týždennej báze prehodnocuje prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie, vymieňa si skúsenosti aj s ostatnými závodmi Continental na Slovensku a v prípade potreby okamžite prijíma nové lokálne opatrenia na minimalizovanie rizika a ochranu našich zamestnancov.

Naši zamestnanci sú pravidelne informovaní o protipandemických opatreniach a žiadaní o ich dôsledné dodržiavanie. V prípade príznakov ochorenia zamestnanci zostávajú domácej karanténe a absolvujú RT-PCR, resp. antigénové testovanie. V prípade potvrdenia ochorenia sú v súčinnosti s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici dohľadávané kontaktné osoby, ktoré nastupujú taktiež do karantény.

Krízový štáb spoločnosti Continental v Púchove úzko spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, s ktorým konzultuje prijímané protipandemické opatrenia a poskytuje aktívnu súčinnosť úradu pri dohľadávaní kontaktov.

V zmysle predpisov Krizový štáb eviduje a reportuje príslušným orgánom a organizáciám všetky potrebné informácie o aktuálnej situácii v spoločnostiach Continental v Púchove.

V najbližšom období pripravuje Krízový štáb spustenie mobilného odberového miesta na antigénové testovanie v areáli Continentalu v Púchove a zavedenie náhodných kontrol dodržiavania protipandemických opatrení pracovníkmi Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a príslušníkmi Polície SR.

Toto je iba niekoľko príkladov toho, že Krízový štáb Continentalu v Púchove rieši aktuálnu situáciu s maximálnou zodpovednosťou a reaguje okamžite na vývoj situácie v meste Púchov a našom regióne.

Katarína Pavlisová, hovorkyňa spoločnosti

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.