Púchov je bez kontrolóra, poslanci odvolali Miroslava Jurčiho

4 7

Po štrnástich mesiacoch sa rokovania púchovského poslaneckého zboru vrátili do priestorov nového Divadla. Okrem novinárov sa ho však zúčastnila len hŕstka občanov, keďže primátor Rastislav Henek akceptoval požiadavku poslancov a v tomto roku bude zvolávať rokovania mestského zastupiteľstva už o 9.00 hod.. Zanevrel tak na svoje vyhlásenia spred dvoch rokov, kedy chcel umožniť zúčastniť sa poslaneckých rokovaní čo najširšej verejnosti. Prvé tohtoročné mestské zastupiteľstvo malo netradičný úvod – ešte pred schvaľovaním programu požiadal o slovo poslanec NR SR Ľubomír Galko.

Bývalý minister obrany vo svojom príhovore k poslancom oprášil kauzu požiaru auta púchovského poslanca Lukáša Ranika, ku ktorému došlo ešte pred svitaním v nedeľu 5. februára 2017.

Vzhľadom k tomu, že viem, čomu sa Lukáš Ranik venuje, že sa snaží o to, aby vôbec Slovensko a mesto Púchov bolo bez korupcie, aby sa efektívnejšie a transparentnejšie hospodárilo, čo je samotným DNA našej politickej strany, preto sa domnievame, že tento hrozný čin, ktorý sa mu udial, má politické pozadie. Prišiel som sem preto, aby som vás požiadal bez ohľadu na to, akého ste straníckeho trička, je vás tu určite veľké množstvo nezávislých poslancov, aby ste stáli za vašim mladým kolegom,“ povedal vo svojom príhovore Ľubomír Galko.

Po jeho príhovore prišla ďalšia neobvyklá vec – práve Lukáš Ranik požiadal primátora o štvrťhodinovú prestávku na poradu poslaneckého klubu. A tak sme aspoň konečne mali možnosť identifikovať zloženie jediného poslaneckého klubu v púchovskom mestskom zastupiteľstve, ktorý má názov „Spolu pre Púchov“ a je čisto mužskou záležitosťou, keďže ho okrem Lukáša Ranika tvoria Daniel Lako, Viliam Bršiak, Miroslav Bučko, Cyril Crkoň, Peter Bílik, Ivan Kubiš, Peter Žiačík, Pavel Melišík, Roman Špaček a Ivan Sadloň.

V pôvodne šestnásťbodovom programe došlo k trom zmenám, ktoré navrhol pri jeho úvodnom schvaľovaní poslanec Daniel Lako. Ako sme už pred týždňom naznačili, v poslaneckých kuloároch sa čoraz nástojčivejšie ozývali iniciatívne hlasy na odvolanie hlavného kontrolóra Miroslava Jurčiho, a tak tento návrh z úst Daniela Laka nebol až takým prekvapením.

Na podnet náčelníka mestskej polície tiež navrhol stiahnuť z rokovania organizačný poriadok mestskej polície, ktorý by mal byť prepracovaný. Poslednou novinkou v programe bol návrh zmien v dozorných radách mestských spoločností. O pozíciu v dozornej rade Podniku technických služieb mesta, s. r. o. prišla Lucia Pružinská, ktorú čoskoro čaká materská dovolenka a jej nástupcom sa stal Cyril Crkoň.

Ďalšia z vedúcich pracovníčok radnice Daniela Šicová prepustila svoje miesto v dozornej rade spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. poslancovi Pavlovi Melišíkovi. Podstatne sa rozšírila dozorná rada v spoločnosti Autobusová doprava, s. r. o., kde bude mať Mesto Púchov po novom trojčlenné zastúpenie – k Jánovi Riškovi pribudli Peter Žiačík a Milan Trník.

Hlavnému kontrolórovi Miroslavovi Jurčimu malo šesťročné funkčné obdobie skončiť v máji budúceho roka, ale z funkcie bol nakoniec predčasne odvolaný. Návrh na jeho odvolanie podal poslanec Daniel Lako a dôvody bližšie ozrejmil mestský právnik Anton Školek. Jurčiho absenciu v práci 15. a 17. februára 2017 označil Anton Školek za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, na základe ktorého možno okamžite rozviazať pracovný pomer.

Samotný Miroslav Jurči sa rokovania mestského zastupiteľstva nezúčastnil, keďže je opäť práceneschopný, deň predtým však poslancom rozoslal mailovou poštou svoje vyjadrenie ku konfliktu s primátorom Rastislavom Henekom, ku ktorému došlo na rokovaní mestskej rady 1. februára 2017. Primátor hlavnému kontrolórovi neumožnil zúčastniť sa rokovania, hoci ten to má vo svojich povinnostiach daných zákonom.

K téme sa bližšie vrátime v budúcom vydaní Púchovských listov, nateraz len informácia o výsledku hlasovania, ktorým poslanecký zbor výraznou väčšinou hlasov odvolal Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra mesta Púchov.

S viac ako dvojmesačným oneskorením predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o stave mesta za rok 2016 primátor Rastislav Henek. Štatút mesta mu totiž ukladá povinnosť predložiť tento materiál poslancom na poslednom rokovaní kalendárneho roka, čo bolo 6. decembra 2016. Poslanci si z úst primátora vypočuli jeho rozšírený novoročný prejav, ktorý bol bilanciou aktivít mestského úradu a mestských spoločností. Poslanec Miroslav Kubičár netajil prekvapenie, že v správe o stave mesta za rok 2016 nie je ani jedna zmienka o kontrolách Najvyššieho kontrolného úradu, ktorými sa vedenie mesta oháňalo takmer na každom poslaneckom rokovaní.

Narážal tým na nové fakty ohľadom znaleckého posudku znalca Jaroslava Mrenicu, ktorý bol podkladom pre protokol kontrolórov NKÚ v mestskom bytovom podniku. Ministerstvo spravodlivosti našlo v posudku mimoriadne závažné chyby, za ktoré potrestala Jaroslava Mrenicu zákazom činnosti na obdobie jedného roka. Už viac ako rok medializovaná kontrola NKÚ tak dostala vážnu trhlinu.

Poslankyňa Jarmila Andreánska predložila v tejto súvislosti uznesenie o vymáhaní škody od Jaroslava Mrenicu, ktorý za spomínaný posudok zinkasoval od Mesta Púchov odmenu 1 200 eur, ale primátor Rastislav Henek odmietol dať o ňom hlasovať.

Najdlhšiu debatu viedli poslanci o svojich odmenách. Na podnet poslanca Pavla Melišíka sa totiž odhodlali k novelizácii Zásad odmeňovania volených orgánov Mesta Púchov. V pôvodnom Melišíkovom návrhu nakoniec došlo k zmenám, pričom pozmeňovací návrh predložil poslanec Daniel Lako. Po dlhšej diskusii väčšina poslancov odhlasovala paušálny mesačný príjem pre člena mestského zastupiteľstva vo výške 190 eur.

V ďalšej časti rokovania poslanci schválili VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia pre rok 2017 a odobrili spoluúčasť Mesta Púchov na projektoch, o ktoré sa budú v najbližšej dobe uchádzať púchovské základné školy. Tie budú v rámci celoslovenskej výzvy „V základnej škole úspešnejší“ žiadať finančné príspevky na vytvorenie pracovných miest pre asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga, školského psychológa, prípadne sociálneho pedagóga.

Okrem v úvode spomínaných zmien v dozorných radách mestských spoločností poslanci schválili aj dve zmeny v zložení komisií mestského zastupiteľstva – v kultúrnej a športovej komisii vystriedala Vieru Češkovú nová vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Púchove Renáta Holáková.

K viacerým témam februárového rokovania mestského zastupiteľstva sa vrátime v ďalších vydaniach Púchovských listov.

Rado Varga

Diskusia: 4
 1. Huráááááááááááááááááááá. hovorí

  Tatko ho zamestná v práčovni. Ale nie som si istý či zvládne obsluhu práčky. Je to lafo, ktorý vyštudoval za nakradnuté tatkové peniaze.

 2. Michal hovorí

  Ešte treba vymenovať a vyzdvihnúť tých normálnych poslancov, aby ľudia vedeli koho majú voliť v budúcich voľbách.

  1. Feri hovorí

   Kto je tam normálny?

 3. Toník hovorí

  Keď to tak čítam, naše vedenie mesta sú arogantne a bezcharakterný hovädá, česť výnimkám. Za ten zfalsovany znalecký posudok by sa mali zodpovedať objednávateľa a zaplatiť vyhodené peniaze späť do mestskej kasy. Nerobil ten Mrenica patent Lakovi(vynálezcovi a objaviteľov v jednej osobe) ? …Hm 🙂

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.