Púchovské Gymnázium zorganizovalo Deň otvorených dverí

0 266

Týždeň pred vianočnými prázdninami zorganizovalo púchovské Gymnázium pre svojich potenciálnych budúcich prvákov a ich rodičov Deň otvorených dverí. V utorok 13. decembra popoludní si cestu do gymnaziálnej budovy na Ulici 1. mája našlo niekoľko desiatok adeptov na gymnaziálne štúdium v budúcom školskom roku, kedy podobne ako v tom aktuálnom otvoria v rámci osemročného gymnázia dve triedy.

Návštevníci Dňa otvorených dverí absolvovali úvodné zoznámenie s riaditeľom školy Miroslavom Kubičárom a potom už v spoločnosti starších študentov prešli celou školou podľa vopred stanovenej trasy. Zastavili sa predovšetkým v odborných učebniach a mohli sledovať fyzikálne či chemické pokusy, zoznámili sa s pestrosťou cudzích jazykov, ktorých na gymnáziu vyučujú päť, zastaviť sa mohli aj v telocvični. Vo vestibule na nich čakalo aj občerstvenie.

Riaditeľa školy Miroslava Kubičára sme sa pýtali, či sa do začiatku školského roka 2017/2018 niečo v škole zmení. „Nemáme žiadne veľké zmeny vo vyučovacom procese. Chystáme rôzne stavebné úpravy – aktuálne prerábame laboratórium fyziky, chémie a biológie, budeme vymieňať vstupné dvere, máme uzavretú súťaž na výmenu strechy v budove bývalej škôlky. To všetko by malo byť do začiatku nového školského roka hotové.

Keď sa Miroslav Kubičár hneď úvodnej vzorky potenciálnych adeptiek na gymnaziálne štúdium pýtal, k akému povolaniu smerujú, objavili sa odpovede psychologička či manažérka hotela. Ku gymnáziu sa však predsa len viac hodia lekár, učiteľ či ekonóm.

Najdôležitejšie je vybrať si profesiu, ktorá je osobnostne človeku blízka, na čo má intelektuálne predpoklady, aj tie organizačné a predovšetkým oblasť, ktorá ho baví. Byť psychológom z donútenia nemá zmysel, rovnako ako nemá zmysel byť mechatronikom, ak nerozumiem danej profesii. Aj riadenie hotela je dobrá cesta,“ odpovedal nám Miroslav Kubičár.

Pre niektorých končiacich deviatakov je štúdium na gymnáziu jasnou voľbou, ale nájde sa aj veľa takých, ktorí si prihlášku podajú tak trošku z donútenia, keďže si nedokážu v tomto veku vybrať špecializovanú odbornú školu. Aj s takýmito žiakmi sa podľa Miroslava Kubičára dá dobre pracovať: „Neznamená to, že nie sú intelektuálne zdatní a nemali by predpoklady na vysokoškolské štúdium. Pred chvíľou tu sedeli chlapci – čistí jednotkári a zatiaľ nevedia, akú vysokú školu si vyberú. Majú štrnásť rokov a majú právo ešte nevedieť, čím budú. Nakoniec aj naši maturanti si podajú päť prihlášok a až by sa človek čudoval, o aké rôznorodé typy škôl ide. Často nejde o zmes úzko zviazaných technických fakúlt, ale jedna prihláška ide na humanitnú školu, druhá na psychológiu, tretia na techniku.

Samotní deviataci boli zvedaví, aké sú kritériá prijatia na gymnázium. Miroslav Kubičár očakáva, že pri možnosti podať si prihlášku na dve rôzne školy dostanú tento rok 130 – 140 prihlášok, ale nie všetci sa prijímacieho pohovoru zúčastnia. Základným kritériom je prospech zo základnej školy, uchádzači, ktorí v testovaní žiakov 9. ročníka získajú v každom predmete najmenej 90 percent, budú v zmysle školského zákona prijímať automaticky.

Podľa Miroslava Kubičára by jednotkári a dvojkári nemali mať s prijatím problém. „Máme skúsenosti s tým, že výsledok zo základnej školy býva hodnoverný. Otázna je, zvlášť u chlapcov, trojka na základnej škole, ktorá by sa mohla zdať ako hraničné kritérium pre prijatie na gymnaziálne štúdium. My však máme prípady, keď sa z takýchto žiakov vyvinú naozaj životaschopní študenti, bez ohľadu na to, či si vyberú informatiku, medicínu alebo právo. Mnohokrát je to u nich v tom nižšom veku len taký osobnostný postoj, že nechcú byť označovaní za šprtov,“ dodáva Miroslav Kubičár.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.