Púchovským poslancom odľahlo – aj naďalej ich bude devätnásť

0 7

Púchovskému mestskému zastupiteľstvu od najbližšieho volebného obdobia hrozila strata šiestich poslancov. Postarať sa o to mala novela zákona o obecnom zriadení, ktorú ešte vlani pripravilo ministerstvo vnútra aj v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska. Navrhovaná zákonná úprava znižovala maximálny počet volených zastupiteľov pre mestá do 20 000 obyvateľov z 19 na 13 poslancov. Z redukcie poslancov v obecných samosprávach však nakoniec nič nebude. V Národnej rade SR bol prijatý pozmeňovací návrh poslanca Petra Antala z Mosta-Híd, ktorým sa zmenil pôvodný návrh zákona a maximálne limity počtu volených zástupcov zostanúna pôvodnej úrovni.

Autori novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je považovaný za jednu z najkvalitnejších právnych noriem v histórii Slovenskej republiky, sa snažili ušetriť finančné prostriedky vo verejnej správe aj obmedzením počtu komunálnych poslancov. Obmedzenie sa malo týkať predovšetkým miest nad 5000 obyvateľov. Púchov spadá do kategórie miest s počtom obyvateľov od 10 001 do 20 000 obyvateľov a zákon mu povoľuje voliť 13 až 19 poslancov.

Novela navrhovala znížiť tento limit na 11 až 13 poslancov, čím by sa púchovské mestské zastupiteľstvo zredukovalo o tretinu. Ako sme však už predoslali, na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca Petra Antala bolo ustanovenie o znižovaní obecných poslancov z novely zákona vypustené a zhodli sa na tom poslanci naprieč celým politickým spektrom, keďže v prospech Antalovho návrhu hlasovalo 127 poslancov.

Boli časy, keď sa v zasadačke hasičskej zbrojnice na Požiarnej ulici stretávalo až 32 púchovských zastupiteľov. Hotový kartový balíček pre mariáš. Pritom ich mohlo byť aj viac. Zákon bol totiž z pohľadu určenia počtu poslancov poriadne benevolentný a v 90. rokoch minulého storočia platilo, že počet členov obecného či mestského zastupiteľstva mohol byť od 9 do 60.

V Púchove teda platila „zlatá stredná cesta“ možno aj preto, že sme veľkosťou a počtom obyvateľov patrili medzi stredné mestá na Slovensku. Zmena prišla až v roku 2002, kedy bol počet poslancov v jednotlivých zastupiteľstvách podstatne prísnejšie limitovaný – v našom meste (kategória miest od 10 001 do 20 000 obyvateľov) bol zavedený interval od 13 do 19 poslancov. Pre volebné obdobie 2002 – 2006 bolo volených v Púchove 17 poslancov, v nasledujúcom období už o dvoch viac a tento stav trvá dodnes.

O počte poslancov, ale aj o konkrétnych volebných obvodoch bude púchovské mestské zastupiteľstvo rozhodovať pravdepodobne koncom júna. Schváliť počet poslancov, ale napríklad aj rozsah pracovného úväzku pre primátora je totiž nutné 65 dní pred dňom konania volieb. Tie sa budú konať začiatkom novembra.

Príliš sa neočakáva, že by zastupiteľstvo pristúpilo k zníženiu počtu poslancov z devätnástich, hoci Púchov už dávno nie je devätnásťtisícovým mestom a počet obyvateľov v priebehu posledných desiatich rokov pozvoľna klesol pod 18 tisíc. 19-členné zastupiteľstvá však majú aj počtom obyvateľom porovnateľné mestá, akými sú Senec, Dolný Kubín, Bánovce nad Bebravou či Handlová. Výnimkou sú Malacky, kde poslanecký zbor má 18 členov.

Novela zákona o obecnom zriadení síce neznížila počty obecných poslancov, ale prináša ďalšie úpravy vo viacerých paragrafoch. Jedna z nich sa týka aj odmeňovania poslancov. Vedenie Združenia obcí a miest Slovenska, ktoré sa podieľalo na príprave novej legislatívy, potvrdilo, že jeho zámerom je stanoviť strop odmeňovaniu poslancov, keďže teraz o svojich odmenách rozhodujú samotní poslanci bez obmedzenia. Schválená novela zákona o obecnom zriadení hovorí, že ročná výška odmeny pre poslanca môže byť maximálne vo výške jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Púchovský primátor Rastislav Henek síce momentálne mesačne zarába zhruba 3 700 eur, ale do výpočtu možných poslaneckých odmien by sa zarátaval len primátorský plat pred 60-percentným navýšením, čo je aktuálne 2 308 eur. Táto suma sa však už o pár týždňov zvýši, pretože Štatistický úrad SR zverejní výšku priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 a dá sa očakávať cifra na úrovni 930 eur. Potom by Henekov základný plat predstavoval 2353 eur a po 60-percentnom navýšení cca 3765 eur.

Mesačná poslanecká odmena pre púchovského poslanca bola pred rokom stanovená na 190 eur, čo predstavuje ročný súhrn 2 280 eur. V decembri si však púchovskí poslanci napríklad schválili aj mimoriadne odmeny vo výške 300 eur, pričom v rozpočte boli rezervované financie dokonca na tisícové odmeny. Po prijatí novely zákona o obecnom zriadení však púchovskí poslanci môžu na mimoriadne od- meny zabudnúť. Ako sme už vyššie uviedli, ich ročný príjem z odmien nemôže presiahnuť mesačný plat primátora, a tak v mimoriadnom režime by si mohli nechať vyplatiť len cca 70 eur.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.