Radnica si päť prenajala parkovisko pri futbalovom štadióne

0 22

Po štyroch rokoch sa Mesto Púchov opäť stalo nájomcom pozemku pod autobusovým nástupišťom a parkoviskom pri futbalovom štadióne. Nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku o celkovej rozlohe 3890 m2 uzavrel primátor Rastislav Henek po predchádzajúcom odobrení mestskou radou, ktorá o tom rozhodla na svojom zasadnutí 13. apríla 2016. Podľa zmluvy je nájom uzatvorený za účelom zriadenia parkoviska pre motorové vozidlá a autobusového nástupišťa.

Autobusové nástupište je v tesnej blízkosti športového areálu od roku 2005. Bolo vybudované ako náhrada za zrušené nástupište pri Makyte, na ktorého ploche vyrástol supermarket LIDL. A práve LIDL realizoval aj samotnú výstavbu nástupišťa na pozemkoch, ktoré zabezpečilo Mesto Púchov. Koncom októbra 2004 podpísal vtedajší primátor Marián Michalec nájomnú zmluvu s akciovou spoločnosťou Matador o prenájme pozemkov o celkovej rozlohe 3 890 m2 za účelom prevádzkovania autobusového nástupišťa a parkoviska pre osobné a nákladné motorové vozidlá.

Po uplynutí roku 2012 už Mesto Púchov nájomnú zmluvu nepredĺžilo, keďže státie pre autobusy MHD malo vyriešené na inom mieste, a tak už neexistoval žiaden dôvod na znášanie nákladov týchto priestranstiev. Autobusové nástupište zostalo naďalej využívané prímestskou dopravou, ktorej organizácia spadá pod Trenčiansky samosprávny kraj. Medzičasom akciová spoločnosť Matador zanikla a o majetok holdingu Matador sa stará spoločnosť PARI, s. r. o. Tá vyzvala Mesto Púchov na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, a teda aj likvidáciu ostrovčekov a prístreškov s autobusovými zástavkami.

Aj preto sa Mesto Púchov rozhodlo ponúknuť celú stavbu na odpredaj tým, ktorí ju využívajú, a teda prevádzkovateľovi prímestskej autobusovej dopravy v našom okrese – akciovej spoločnosti SAD Trenčín. Trenčianska “sadka” ponuku odmietla s odvolaním, že je len vykonávateľom verejnej služby na objednávku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spoločnosť PARI rokovala s dosluhujúcim županom Pavlom Sedláčkom o nájme pozemkov, ale ročný nájom v sume cca 10 000 eur sa kraju nepodarilo vykryť.

Rokovania pokračovali aj po výmene vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale bezvýsledne. To sa rozhodlo v máji 2014 pre radikálne riešenie a náhradnou zástavkou sa stala vnútropodniková komunikácia v neďalekom podniku Makyta. Dovtedy väčšinou prázdnotou zívajúce parkovisko bolo majiteľom pozemku ohradené a pribudla novonainštalovaná závora.

Tento stav na parkovisku platí aj dnes, neprehliadnuteľný je však fakt, že pri autobusovej zastávke, ktorá je vo vlastníctve Mesta Púchov, začali opäť pristavovať aj “modré” autobusy prímestskej dopravy. Novopodpísaná nájomná zmluva medzi Mestom Púchov a spoločnosťou PARI, s. r. o. to vysvetľuje, keďže sa v nej uvádza, že 5. januára 2016 spoločnosť PARI, s. r. o. po predchádzajúcej ústnej dohode s Mestom Púchov udelila písomný súhlas spoločnosti SAD Trenčín, a. s. na využívanie časti pozemku bez ohradeného parkoviska pre účely verejnej prímestskej autobusovej dopravy.

A aké sú teda podmienky novej nájomnej zmluvy? Mesto Púchov si pozemok o celkovej výmere 3 890 m2 prenajalo na obdobie od 1. mája 2016 do 30. apríla 2017. Ročné nájomné bolo stanovené na 1 euro za každý meter štvorcový bez DPH, a keďže ide o nájom parkovacích plôch, pravdepodobne bude musieť byť k základnému nájmu naúčtovaná aj daň z pridanej hodnoty.

Mesto Púchov tak zaplatí za nájom dokopy 4 668 eur. V zmluve je zakotvená aj opcia na prípadné predĺženie nájmu, avšak po 30. apríli 2017 sa cena nájmu automaticky zvyšuje o 100 percent, to znamená na 2 eurá za každý meter štvorcový prenajatej plochy. Mestská rada, ktorá na svojom zasadnutí 13. apríla rozhodla o schválení prenájmu, zároveň odporučila vedeniu mesta, aby začalo rokovanie s vlastníkom pozemku o podmienkach jeho odpredaja. Podľa našich informácií by majiteľ pozemku chcel pri predaji zinkasovať minimálne 60 tisíc eur bez DPH.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.