Rok 2020 s Mládežníckym parlamentom mesta Púchov

0 10

Mládežnícky parlament  mesta Púchov je neformálna skupina mladých ľudí, ktorí majú chuť urobiť niečo pre seba a svoje okolie. Jeho predsedom je od októbra 2020 Štefan Galko, ktorého si na svojej ustanovujúcej schôdzke zvolili členovia parlamentu.

Pôsobí pod Centrom voľného času a úzko spolupracuje so samosprávou mesta Púchov. Parlament má v súčasnosti 35 aktívnych členov vo veku od 13 – 30 rokov, ktorí pracujú na základe vypracovaného Akčného plánu práce s mládežou na príslušný rok. Koordinátormi sú Alena Strýčková a Marek Mikušec.

Našou hlavnou víziou je aktívne občianstvo a povedomie o ňom, participácia na veciach verejných, úzka spolupráca so samosprávou, realizácia dobrovoľníckych aktivít pre svoje okolie, podávanie a vymýšľanie projektov – reagovanie na rôzne výzvy, zapojenie sa do projektov partnerských organizácií, výmena skúseností parlamentov medzi rôznymi mestami, neformálne vzdelávacie aktivity zamerané na seba rozvoj a v prospech svojho okolia, tímbuildingové aktivity a zábava.

Počas kalendárneho roka 2020 sme sa stretli 13 – krát na plánovacích stretnutiach (naživo i online), zrealizovali 52 dobrovoľníckych aktivít pre svoje okolie. I počas lockdownu sme reagovali na rôzne výzvy, čistili sme svoje okolie a v závere roka pomáhali s nákupmi pre seniorov a ľudí v karanténe.

Medzi naše najzaujímavejšie aktivity patrili: pomoc pri realizácii podujatí v parku – Minikončiny, Najkreatívnejší piknik v parku, Eko fashion, pomáhali sme v Župnom dome. Prešli sme školením AKTIV – cesta hrdinu pre stredoškolákov, kde sme sa naučili naplánovať a zrealizovať svoj dobrovoľnícky projekt pre svoje okolie. Naši najstarší členovia prešli školením ESCalátor na tvorbu a podávanie projektov v oblasti solidarity v Poprade. Zapojili sme sa do týždňa dobrovoľníctva v rámci Trenčianskeho kraja, nacvičili a zahrali sme koledy pre starkých v CSS pred Vianocami, napiekli občerstvenie pre zdravotníkov pri testovaní. Zapojili sme sa do výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

Podarilo sa nám získať priestory pre našu činnosť, ktoré nám MsZ schválilo a slávnostne sme ju otvorili v septembri 2020 za prítomnosti pani primátorky a hostí. Sami sme si ju zariadili a vymaľovali podľa svojich predstáv. Plánujeme realizovať aktivity pre svojich rovesníkov, ale i diskusie na rôzne témy i za prítomnosti poslancov.

Získali sme ocenenie za svoju prácu v kategórii TOP projekt v oceňovaní sTOPa, ktoré vyhlasuje AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže. Tiež sme získali YOUTHpassy za ukončenie aktivít v projekte KaM /Kraj a mestá/ spolu pre mladých za dvojročnú realizáciu tohto projektu v rôznych oblastiach.

Za rok 2020 sme v prepočítanom počte 188 dobrovoľníkov na jednotlivých aktivitách odpracovali spolu 2 653 hodín dobrovoľníckej práce a ušetrili tak svojej komunite 8 843 eur. (cena je prepočítaná podľa metodiky uvedenej na stránke www.iuventa.sk)

Členom Mládežníckeho parlamentu sa môže stať ktokoľvek. Stačí odovzdať prihlášku a prísť s dobrou náladou a nápadmi na činnosť. Niečo o nás a video z našej činnosti nájdete i na stránke www.cvcvcielka.sk, ale i na FB na stránke Mládežnícky parlament mesta Púchov.

Máme veľa plánov a entuziazmu, podali sme i viaceré projekty, ktoré čakajú na schválenie.

Ďakujeme pani primátorke Kataríne Henekovej, poslancom MsZ a Komisii vzdelávania, kultúry sociálnych vecí a mládeže za podporu našej činnosti priamu komunikáciu. Bez nej by to všetko bolo ťažšie.  Ďakujeme aj našim stálym partnerom na spoluprácu: OZ Podivný barón, OZ Potvora, OZ Mŕtva kosť a ďalším, ktorí nám fandia.

Členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov

Zdroj Centra voľného času Včielka
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.