Slávnostné imatrikulácie študentov prvého ročníka

0 8

V stredu 15. novembra 2017 sa v aule fakulty uskutočnili slávnostné imatrikulácie študentov prvého ročníka Fakulty priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne.

Na slávnosti študenti zložili imatrikulačný sľub a z rúk dekanky fakulty prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. si prevzali imatrikulačný list a pamätný kalich FPT v Púchove. Slávnostný akt sa uskutočnil za účasti celého vedenia FPT v Púchove a prorektorky doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD., v zastúpení rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

V slávnostnej atmosfére, umocnenej prítomnosťou zamestnancov a študentov fakulty, odzneli na adresu imatrikulovaných študentov povzbudivé slová v príhovoroch prorektorky univerzity a dekanky fakulty, ktoré študentom zaželali, aby čas, ktorý prežijú na Fakulte priemyselných technológií v Púchove bol nielen jedným z najkrajších období ich života, ale aby na fakulte našli naplnenie svojich očakávaní a harmonické prostredie rozvoja vlastnej osobnosti.

Zdroj FPT Púchov
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.