Slávnostné promócie 2019

0 82

V piatok 28. júna 2019 sa v sále Divadla v Púchove uskutočnili slávnostné promócie absolventov Fakulty priemyselných technológií (FPT) v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne.

Slávnosti sa zúčastnilo 31 absolventov bakalárskych študijných programov: Materiálové inžinierstvo, Materiálová technológia, Textilná technológia a návrhárstvo a Počítačová podpora materiálového inžinierstva a 34 inžinierov, absolventov študijného programu Materiálové inžinierstvo.

Tohtoroční absolventi v prítomnosti hrdých rodičov, príbuzných, partnerov a priateľov si za prítomnosti p. prorektorky doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD., akademických funkcionárov fakulty a vzácnych hostí – p. primátorky mesta Púchov JUDr. Kataríny Henekovej a predstaviteľov priemyselných podnikov, prevzali diplom z rúk dekanky prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD.

Absolventi inžinierskeho štúdia si tento rok spolu s vysokoškolským diplomom prevzali aj certifikát európskej akreditácie EUR-ACE, ktorý garantuje všeobecné spôsobilosti, odborné znalosti a praktické zručnosti absolventov pre zamestnanie so zárukou, že budú spĺňať najprísnejšie kritériá a medzinárodné štandardy kladené na kvalifikovaných inžinierov v rámci Európskej únie. Značka EUR-ACE je Európskou komisiou zahrnutá medzi “European Quality Labels”, takže akreditované študijné programy spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality.

Na tohtoročných promóciách bol udelený tiež celý rad ocenení študentom s výnimočnými výsledkami. Za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia získala Ing. Jana Kuricová cenu rektora TnUAD v Trenčíne a Bc. Simona Landlová cenu dekanky FPT v Púchove.

Okrem množstva ocenení za vynikajúce bakalárske a diplomové práce boli udelené dve ceny Nadácie pána Dr. h. c. Ing. Štefana Rosinu na podporu nadaných študentov FPT v Púchove, ktorú si z rúk jej zakladateľa prevzali: Bc. Monika Panáčková za tvorbu kolekcie odevov „Gentility“ a úspešnú reprezentáciu FPT v Púchove na medzinárodnej súťaži Módny návrhár 2018 a Ing. Ivan Labaj za vývoj a konštrukciu CNC zariadenia s vodným lúčom. Na promóciách bola udelená aj cena Slovenskej sklárskej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti sklárskej technológie, ktorú si prevzal Ing. Tomáš Smolka.

Všetkým absolventom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšej etape ich života.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.