Slávnostné promócie absolventov

0 157

V piatok 22. júna  2018, v čase od 09:00 do 12:30 sa v divadle v Púchove uskutočnili slávnostné promócie absolventov bakalárskych študijných programov Materiálové inžinierstvo, Materiálová technológia, Textilná technológia a návrhárstvo a Počítačová podpora materiálového inžinierstva, inžinierskeho študijného programu Materiálové inžinierstvo a doktorandského študijného programu Materiály Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Štátnu skúšku úspešne vykonalo 19 absolventov na dennom bakalárskom štúdiu, 7 absolventov na externom bakalárskom štúdiu, 17 absolventov na dennom inžinierskom štúdiu, 17 absolventov na externom inžinierskom štúdiu, 4 absolventi externého doktorandského štúdia.

Prítomní absolventi vyhoveli všetkým zákonným podmienkam, ktoré sú predpísané pre dosiahnutie akademického titulu „bakalár, inžinier a filozofie doktor“ a prevzali si z rúk pani dekanky, prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. diplomy.

Absolventom prajeme v ďalšej etape ich života veľa osobných a pracovných úspechov.

Ing. Dana Bakošová, PhD.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.