Spomienka na profesora Eugena Jónu

0 112

Vo štvrtok 31. januára 2019 si zamestnanci, doktorandi a študenti Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripomínajú druhé výročie smutnej udalosti, kedy nás navždy opustil skvelý človek, vzácny kolega a pedagóg Dr.h.c. prof. Ing. Eugena Jóna, DrSc.

Dr. h. c. prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. patril k významným pedagógom a vedcom v oblasti koordinačnej chémie, termických vlastností tuhých látok a silikátových materiálov (vrstevnaté kremičitany, oxidové sklá). Bol medzinárodne uznávaná osobnosť, ktorej vedecký profil a zásluhy o pokrok a rozvoj vedy a techniky na Slovensku majú jedinečný význam a ohlas, čo dokazuje viac ako 270 vedeckých prác, z toho viac ako 100 prác v karentovaných časopisoch, na ktoré je viac ako 300 citácií v rámci databázy SCI.

Svojou vedeckou činnosťou sa spolupodieľal na riešení mnohých projektov a grantov a bol autorom niekoľkých významných patentov pre prax. Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. bol členom viacerých vedeckých rád, vedeckých výborov, členom viacerých redakčných rád časopisov a tiež držiteľom mnohých ocenení odbornou verejnosťou a praxou.

V roku 1996 stál pri vzniku Fakulty priemyselných technológií v Púchove, kde pôsobil až do konca roku 2017. Prednášal, viedol doktorandov, diplomantov a bakalárov na našej Fakulte priemyselných technológii.

Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. bol uznávaný pedagóg, vedec, odborník nielen doma ale aj v zahraničí, ale predovšetkým človek veľmi pracovitý, svedomitý, čestný a zodpovedný. Natrvalo zapísaný v našich mysliach aj srdciach ako skúsený učiteľ, vynikajúci kolega a priateľ s príkladne obetavým a korektným prístupom ku spolupracovníkom a študentom.

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spoločne s nami tichú spomienku.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

Zdroj FPT Púchov
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.