Spor MŠK Púchov s Katarínou Bradáčovou vrcholí – rozsudok bude známy o pár dní

0 21

Už takmer dva roky sa vlečúci súdny spor medzi mestskom obchodnou spoločnosťou MŠK Púchov, s. r. o. a jej bývalou konateľkou Katarínou Bradáčovou pomaly speje k vyhláseniu rozsudku. Ten už mohol byť niekoľko týždňov známy, nebyť obštrukčného konania právneho zástupcu MŠK Púchov Antona Školeka. Ten sa najprv na januárové súdne pojednávanie, ktoré bolo vyhradené na prednesenie záverečných rečí oboch strán sporu, dostatočne nepripravil a vyhovoriac sa na zdravotnú indispozíciu požiadal sudcu Libora Kysuckého o minimálne týždňový odklad. Na februárovom súdnom pojednávaní už síce jeho záverečná reč odznela, ale v rámci nej predložil súdu údajne „nové“ dôkazy, kvôli čomu muselo byť pojednávanie opäť odročené.

Na sviatok svätého Valentína sa obe strany sporu zišli v pojednávacej miestnosti Okresného súdu v Považskej Bystrici už po deviaty raz. Mimochodom, konateľ MŠK Púchov, s. r. o. Štefan Ondrička zatiaľ ani raz nepovažoval za potrebné zúčastniť sa pojednávania a prísť si skontrolovať počínanie svojho právneho zástupcu Antona Školeka. Ten si na rozdiel od januárového pojednávania už pripravil záverečnú reč v písomnej podobe a dokonca na podnet sudcu Libora Kysuckého ju zabezpečil aj v elektronickej podobe. Zapisovateľke tak stačilo jeho prejav len simultánne kontrolovať. Napriek tomu Antonovi Školekovi čítanie záverečnej reči trvalo takmer hodinu.

Anton Školek svoju záverečnú reč v spore s Katarínou Bradáčovou čítal takmer hodinu. V jej závere predložil ďalšie dôkazy, čím sa mu podarilo oddialiť vyhlásenie rozsudku.

Keď už sa na prednes svojej záverečnej reči začal pripravovať právny zástupca Kataríny Bradáčovej Stanislav Rojko, Anton Školek všetkých zúčastnených prekvapil predložením ďalších dôkazov. Dokazovanie pritom sudca Libor Kysucký na pojednávaní dňa 29. januára 2018 vyhlásil za ukončené.

Anton Školek napriek tomu žiadal zaradiť ním predložené listiny do spisu s tým, že podľa neho ide o všeobecne známe dokumenty, s ktorými Katarína Bradáčová prichádzala počas výkonu svojej funkcie do styku. Jej obhajca Stanislav Rojko po krátkom zoznámení sa s listinami vyhlásil, že zo strany Antona Školeka ide o jednoznačnú obštrukciu s cieľom oddialiť vyhlásenie rozsudku, pretože predložil aj listiny, ktoré boli podpísané v roku 2016, kedy Katarína Bradáčová už viac ako rok nebola konateľkou spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o.

Sudca Libor Kysucký si na rozmyslenie zobral krátku prestávku a odišiel si naštudovať ustanovenia Civilného súdneho poriadku do svojej kancelárie. Po štvrťhodine sa vrátil do pojednávacej miestnosti a vyhovel žiadosti Antona Školeka o predloženie nových dôkazných listín. Zároveň však musel dopriať protistrane dostatočný časový priestor na zoznámenie sa s predloženými dokumentmi a odročil pojednávanie na pondelok 19. marca.

Na v poradí desiatom pojednávaní by tak mala odznieť už len záverečná reč Stanislava Rojka ako právneho zástupcu Kataríny Bradáčovej a potom by už sudca Libor Kysucký mal oznámiť termín vynesenia rozsudku. Či sa tak stane ešte do konca marca, záleží len na ňom. Právnik Anton Školek už nemá v rukách žiaden obštrukčný tromf, ktorým by mohol vyhlásenie rozsudku oddialiť.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.