Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

0 165

Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí uvedomiť, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Taktiež pred pripojením alebo zámenou palivového spotrebiča na komín je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. 

Čo treba skontrolovať pred začiatkom vykurovacej sezóny?

1. Pri palivových spotrebičoch:

 • vyčistenie sadzí a nečistôt;
 • šamotovanie;
 • uzatvárateľnosť dvierok;
 • stav a čistotu dymovodu;

2. Pri plynových spotrebičoch, ktoré slúžia na vykurovanie a ohrev vody:

 • raz ročne vykonať kontrolu a vyčistenie odborne spôsobilou osobou.

Bezpečnosť pri používaní palivových spotrebičov:

 • dodržiavať pokyny pri inštalácii spotrebiča od výrobcu pre bezpečnú vzdialenosť spotrebiča od horľavého materiálu;
 • neukladať na spotrebič ani v jeho blízkosti horľavé látky (mokré oblečenie, horľavé kvapaliny …);
 • používať predpísané palivá;

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách:

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW  1x za 4 mesiac;
 • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov;
 • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov;
 • komíny pre  spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace;
 • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW 1x za 6 mesiacov.

Aj keď je čistenie vlastných komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je prenechať túto činnosť na odborníkov. Potvrdenie o čistení a kontrole komína vyhotoví ten, kto ho vykonal. Vzor potvrdenia ako aj podrobné informácie o inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007.

Zdroj HaZZ
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.