Štát poskytne samosprávam peniaze na triedenie bioodpadu, aj na malé zberné dvory

1 270

Meniaca sa legislatíva, ale aj pretrvávajúca neistota s cenami energií núti slovenské samosprávy hľadať každé euro. Šetria, kde sa dá. Výnimkou nie je ani oblasť odpadového hospodárstva, na ktorú im už preto nemusí ostať veľa peňazí. Aj keď sú argumenty miest a obcí logické, správnymi investíciami dokážu na konci dňa ušetriť. Ak by sa obrátili na odborníkov, s ich pomocou dokážu pripraviť projekty, na ktoré opäť prispieva štát.

Environmentálny fond ponúka financie na techniku do kompostární, či na nákup záhradných kompostérov. Dotácia fondu sa dá využiť aj na vybudovanie alebo modernizáciu zberného dvora. „Samosprávam by sme chceli poradiť, aby využili príspevky z fondu, vďaka ktorým môžu získať peniaze na nákup nádob na triedenie zberu kuchynského odpadu alebo spomínaných kompostérov. Žiadosť si však môžu podať aj na nákup techniky a zariadení na podporu kompostovania do ich vlastných mestských alebo obecných kompostární,“ hovorí Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Dôležité je dodržať termíny a podmienky

Na to, aby samospráva získala finančné prostriedky z fondu, musí podať svoju žiadosť do 17. apríla. Žiadateľom o príspevok v aktuálnom období môže byť pritom mesto alebo obec, ktorá má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom, nemá daňové nedoplatky, neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania a nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné a sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zároveň, ak je potrebné, je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

V oblasti predchádzania vzniku odpadu, resp. zvýšenia miery triedenia a zhodnocovania bioodpadu, môže samospráva prostriedky použiť na:

  • vybavenie domácností kompostérmi,
  • nákup hygienizačných zariadení a inej techniky pre kompostáreň,
  • nákup techniky na kompostáreň – prekopávače, štiepkovače, preosievače kompostu,
  • informačnú kampaň.
foto: JKR

Vytriedený bioodpad šetrí samosprávam financie
Priemerne 45 percent odpadu, ktorý skončí v čiernych nádobách na zmesový komunálny odpad, tvorí bioodpad. Ten je pritom možné bez problémov skompostovať pri dome v kompostéri. Na ich nákup môžu mestá a obce získať od Environmentálneho fondu maximálnu dotáciu vo výške 200-tisíc eur.

„Mnohé samosprávy namietajú, že kompostéry im problém nevyriešia, lebo si tento odpad nemôžu zarátať do výpočtu miery triedenia. Opak je však pravdou, stačí zmeniť optiku. Ak bioodpad nebude súčasťou komunálneho odpadu, zmení sa pomer medzi triedeným a celkovým produkovaným množstvom. Bioodpad tak pomôže zvýšiť mieru triedenia a navyše neskončí na skládke, čím samosprávy ušetria za skládkovné,“ upozorňuje Martina Gaislová.

Financie na malú kompostáreň aj zberné dvory

Malá kompostáreň je ideálnym riešením pre menšie samosprávy, ktoré potrebujú zhodnotiť zelený biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, parkov a cintorínov. Jej zavedením dokáže každá obec či mesto zhodnocovať bioodpad samostatne, vďaka čomu nemusí byť závislá na externom poskytovateľovi tejto služby. Z dlhodobého hľadiska tak dokáže samospráva ušetriť.

„Bez základného technického vybavenia kompostárne a správne nastavených procesov však dobrý kompost nevyrobíte. K dosiahnutiu dobrých výsledkov potrebujete správne nástroje – štiepkovač, prekopávač, vpichový teplomer a iné pomôcky, ktoré patria do povinnej výbavy malej kompostárne. Aby ste si vybrali správne, odporúčame obrátiť sa na špecialistov,“ hovorí Martina Gaislová. Maximálna výška dotácie pre stavbu malej kompostárne je 50-tisíc eur.

foto: JKR

Z financií fondu je možné vybudovať aj moderný zberný dvor, kde budú obyvatelia odovzdávať odpad pohodlnejšie a rýchlejšie. Environmentálny príspevok je možné použiť aj na modernizáciu zberného dvora, resp. na jeho dobudovanie alebo rekonštrukciu. Maximálna výška žiadanej dotácie je 150-tisíc eur.

Za dotáciu sa dajú nakúpiť aj zberné nádoby a kontajnery na triedený zber zložiek mimo gescie OZV. Dôležité však je, aby samosprávy nepodcenili ich správny výber a zvolili si také, ktoré sú vhodné k danému odpadu. „S výberom nádob, ale aj ostatných zariadení dokážu mestám a obciam pomôcť špecialisti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti. Zároveň samosprávam môžu pomôcť vylepšiť dvor tak, aby bol pre obyvateľov dostupný, pohodlný a pomohol zvýšiť mieru triedenia či minimalizovať čierne skládky v obci,“ uzatvára Martina Gaislová.

Zdroj JKR
1 komentár
  1. Pásomnička hovorí

    Mnamka sushi s červikmi, ale my mame čerstveho tunaka dnes rano vyloveneho🤣 https://somzena.sk/jeho-telo-je-plne-cervov-pre-lasku-k-tomuto-jedlu-sa-muz-ocitol-na-pokraji-smrti/

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.