Stavebný ruch narastá, pribúdajú aj sťažnosti občanov

0 15

Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá je investične aj technicky najnáročnejšia stavba ŽSR od ich samostatnosti. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši rýchlosť, komfort, bezpečnosť a plynulosť jazdy. Výstavba potrvá takmer 40 mesiacov a jej ukončenie je naplánované na január 2020. Takmer 16 kilometrový úsek zmodernizuje ,,Združenie Nimnica“ za 364,9 miliónov € bez DPH.

Na adresu modernizácie trate sa začína valiť aj vlna kritiky, ku ktorej najviac prispievajú občania, ktorých sa bezprostredne dotýka. Ako prví si poriadny ruch staveniska okúsili obyvatelia bytoviek v Nimnici, ktoré sa nachádzajú neďaleko staveniska. Tí naďalej bývajú v pôvodných bytoch aj napriek tomu, že im boli prisľúbené náhradné byty.

ŽSR chápu súčasnú  situáciu obyvateľov bytoviek v Nimnici, avšak podľa záväzného stanoviska obce sa výstavba bytoviek má realizovať  spolu s výstavbou železničnej trate, s tým, že v súčasnej dobe prebieha územné konanie na náhradnú bytovú výstavbu. Náhradná bytová výstavba je uvažovaná v lokalite k. ú. Nosice.“ uviedla Martina Pavliková, hovorca ŽSR.

V uvedenej záležitosti ŽSR taktiež komunikujú s právnym zástupcom obyvateľov bytoviek, kde sa hľadajú aj iné spoločné riešenia tak, aby boli naplnené podmienky záväzného stanoviska obce.

K hluku sa pridal aj prach

Obyvatelia obce Nimnica sa sťažujú na zvýšenú prašnosť v okolí výstavby. Na zamedzenie prašnosti počas realizácie prác sú zavedené viaceré opatrenia. K nim patrí najmä pravidelné čistenie komunikácií zametacou kefou za traktorom. Staveniskové a priľahlé komunikácie sú navyše kropené vodou.

Kropenie je vykonávané každý deň, pričom v čase odvozov vyťaženého materiálu na skládku a počas zvýšeného pohybu mechanizmov je kropenie intenzívnejšie, aby komunikácia bola vždy riadne udržiavaná.“ dodala Martina Pavliková.

Všetky pracovné stroje použité na pracovisku boli premerané na hlučnosť. Pri žiadnom zo strojov neboli prekročené stanovené limity hlučnosti. Práce na razení tunela sa vykonávajú so zreteľom predovšetkým na eliminovanie hlučnosti v čase  nočného pokoja od 22:00 do 6:00.

Z množstva ťažkých mechanizmov praskajú domy

Obyvatelia Horného Milochova sú znepokojení a žiadajú vybudovať náhradnú cestnú komunikáciu. Dôvodom má byť enormné množstvo ťažkých mechanizmov jazdiacich po ceste, z čoho im začínajú praskať domy. Východisko z tejto situácie ale zrejme neexistuje.

Vzhľadom na jestvujúcu situáciu ohľadom cestných komunikácií v uvedenej lokalite a reálne možnosti v danej lokalite sa žiadne iné cestné komunikácie pre zabezpečenie prístupu k stavebnému objektu tunela Milochov nenachádzajú, a teda sa nedá iným spôsobom, než po uvedenej ceste, zabezpečiť doprava.“ informovala hovorkyňa ŽSR.

Čo sa týka domov a pozemnej komunikácie, zhotoviteľ v rámci Zmluvy o dielo má stanovenú povinnosť vykonať pasportizáciu budov, ktorých sa môžu dotknúť činnosti počas výstavby, medzi iným napríklad aj zvýšená premávka v danej oblasti.

Pasportizácia bola vykonaná, zadokumentovaná a nachádza sa na stavebnom úrade v Považskej Bystrici. Prípadné následné opravy poškodených častí budov alebo iné úpravy, ktorých vyhodnotenie nastane práve na základe vykonanej pasportizácie, budú riešené v rámci zmluvných ustanovení medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Po ukončení celej stavby bude vybudovaná aj nová pozemná komunikácia III. triedy z Púchova do Považskej  Bystrice v mieste súčasného telesa železničnej trate.“ dodala Pavliková.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.