Sto materských a základných škôl chce využiť prostriedky z EÚ

0 0

Vďaka eurofondom pribudnú v kraji v materských škôlkach nové miesta. Základné školy zasa čaká zlepšenie technického vybavenia učební a školských knižníc. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyčlenilo v rámci výziev pre škôlky v kraji 3,3 mil. eur a pre základné školy v kraji 2,7 mil. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je ako sprostredkovateľský orgán zapojený do implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom tohto zapojenia je snaha byť bližšie k žiadateľom eurofondov, ktorými sú obce, mestá, samosprávne kraje, organizácie štátnej správy, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, subjekty zo súkromného sektora i cirkev a náboženské spoločnosti. Žiadatelia môžu svoje projekty priamo na TSK konzultovať a tiež ich predkladať spracované vo forme projektových zámerov, prípadne žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Až 26 škôlok chce krajšie prostredie a rozšírenie kapacít škôlok
Výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ešte v novembri minulého roka. Na Trenčiansky kraj bolo predložených spolu 28 projektových zámerov. Z toho na Úrad TSK 26 projektových zámerov z územia kraja mimo mestskej funkčnej oblasti Trenčín a na mesto Trenčín 2 zámery z územia mestskej funkčnej oblasti. Celková alokácia prostriedkov poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre TSK je 4 mil. eur. Z toho na územie kraja bez krajského mesta je vyčlenených 3,3 mil. eur, a na územie mestskej funkčnej oblasti 0,7 mil. eur.

Projektové zámery sa mohli týkať výstavby nových objektov materských škôlok či rozširovania kapacít už existujúcich objektov, a to buď prístavbou, nadstavbou či rekonštrukciou. Jednou z aktivít, ktorá mohla byť v rámci výzvy predložená, boli aj stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s následnou adaptáciou pre potreby materskej školy či úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk a športových zariadení pre deti. Žiadatelia môžu tiež prostriedky využiť na obstaranie nového materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. Medzi oprávnenými žiadateľmi výzvy boli zriaďovatelia materských škôl – obce, mestá, okresné úrady, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, cirkev a náboženské spoločnosti a subjekty zo súkromného sektora.

Nové vybavenie učební by chcelo 74 základných škôl v kraji
Do druhej výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v decembri 2016 sa pre zmenu mohli zapojiť plnoorganizované základné školy. Projektové zámery mohli byť okrem stavebno-technických úprav predkladané na vybavenie jazykových, prírodovedných, polytechnických a IKT učební a tiež školských knižníc. TSK bolo na tieto projekty vyčlenených zo zdrojov EÚ 2,7 mil. eur, čo predstavuje alokáciu prostriedkov bez krajského mesta Trenčín a jeho mestských funkčných oblastí. V rámci tejto výzvy prišlo na Úrad TSK 74 projektových zámerov. Žiadateľmi v rámci tejto výzvy boli obce, mestá, samosprávne kraje, organizácie štátnej správy, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, subjekty zo súkromného sektora a cirkev a náboženské spoločnosti.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.