Študentskú osobnosť Slovenska máme na FPT v Púchove

0 58

V utorok 17. decembra 2019 v Pálfyho paláci v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 15. ročníka celoslovenského projektu  „Študentská osobnosť Slovenska“. Organizátorom toho významného podujatia konaného pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej, je JCI Slovakia. Táto organizácia oceňuje šikovných študentov a mladých vedeckých pracovníkov a podporuje ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť. Chce ich predstaviť širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

Medzi dvanástimi ocenenými v tomto roku bol aj Ing. Ivan Labaj, doktorand z Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, ktorý sa stal Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii Elektrotechnika a priemyselné technológie.

Ing. Ivan Labaj je už držiteľom najvyššieho ocenenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre žiakov a študentov – Pamätného listu sv. Gorazda, ktoré si v novembri tohto roka prevzal priamo z rúk ministerky Martiny Lubyovej. Vyniká vysokou úrovňou vedomostí a tiež manuálnych a experimentálnych laboratórnych zručností.

Počas doktorandského štúdia úzko spolupracuje s priemyselnou praxou, pre potreby ktorej rieši problematiku vývoja elastomérnych systémov so špecifickými vlastnosťami s obsahom alternatívnych plnív. Zaoberá sa vývojom nových typov gumárenských zmesí s nízkym valivým odporom a vysokou odrazovou pružnosťou v súlade s konkrétnymi požiadavkami priemyselnej výroby. Výsledkom jeho doterajšieho výskumu je úspešný vývoj receptúry a návrh reálnej polymérnej elastomérnej zmesi pre potreby technologickej praxe.

Je členom výskumného tímu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, ktorý vyvinul elastomérnu zmes inovatívneho zloženia, u ktorej sa preukázalo výrazné vylepšenie požadovaných parametrov. Táto nová priemyselná technológiu s názvom: „Receptúra elastomérnej zmesi s nízkym valivým odporom“ bola ocenená hlavnou Cenou za transfer technológií za rok 2018 v kategórií „Inovácia“. Nová receptúra je predmetom podaného patentu. Ako doktorand spolupracujúci s firmou sa aktívne zaujíma o technologické procesy výroby a finalizácie hotových výrobkov vo firme.

Pomocou 3D CAD softvéru navrhol inovatívne zariadenie na čistenie a opracovávanie pretokov hotových výrobkov (plných kolies), ktorý sám vlastnoručne skonštruoval. Zariadenie je inštalované v reálnej prevádzke. Navrhol a skonštruoval aj ďalšie zariadenia: laserovú gravírovačku a CNC s vodným lúčom, ktoré sú používané pre prípravu vzoriek a opracovanie materiálov v špecializovaných laboratóriách Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. V súčasnosti pracuje na zostavení extrudéra na vytlačovanie plastov pre recykláciu plastového odpadu.

Všetci na FPT v Púchove sa tešíme z tohto významného úspechu a Ivanovi Labajovi srdečne blahoželáme.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.