Súťaž mladých dejepisárov

0 0

Mesto Púchov, Centrum voľného času Včielka a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov usporiadali súťaž pre mladých dejepisárov.

Do súťaže sa prihlásilo osem základných škôl okresu Púchov, ktoré vyslali trojčlenné družstvá deviatakov a navzájom si zmerali vedomosti v daných oblastiach.

Človek žije nielen pre budúcnosť, ale i z minulosti. Preto je dobré, keď sa mladí ľudia zaujímajú aj o to čo bolo, čo predchádzalo dnešnej dobe a nielen o to, čo bude. Udalosti, ktoré sa stali pred sto rokmi, pre nás Slovákov veľa znamenajú. Skončila sa vojna, ktorá zasiahla takmer celý svet. Zahynulo v nej približne desať miliónov vojakov a viac ako osem miliónov civilistov.

Pred 100 rokmi – 28. októbra 1918 vzniklo tiež samostatné Česko-Slovensko a jeho hranice boli vymedzené mierovými zmluvami a z nich vychádzajúcimi rozhodnutiami v rámci versailleského mierového systému. No a v neposlednom rade, do tretice, pred sto rokmi 30. 10. prijali v Martine dokument nazvaný Martinská deklarácia alebo Deklarácia slovenského národa, kde sa účastníci prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a ustanovili SNR ako jedinú predstaviteľku oprávnenú vystupovať v mene slovenského národa.

Týmto trom udalostiam sa venovala i naša súťaž pre mladých dejepisárov. Žiaci ukázali naozaj výborné vedomosti. Nakoniec sme však predsa len spočítali získané body v teste, ktoré určili víťazov. Na prvom mieste skončili žiaci CZŠ sv. Margity v Púchove, druhá priečka patrí Gymnáziu Púchov a tretie miesto obsadili žiačky zo ZŠ Slovanská Púchov.

Všetkým srdečne ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia. Vďaka patrí aj pánom – Petrovi Horváthovi a Františkovi Krajčovičovi, ktorí mali pre žiakov pripravenú zaujímavú besedu a pozvali všetkých zúčastnených na výlet do Martina.

Dáša Illyová, Cvč Včielka Púchov

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.