Televízna reportáž s Henekovou bola v rozpore so zákonom

0 117

Masívna prezentácia Kataríny Henekovej v Púchovskej televízii počas predvolebného obdobia nakoniec nezostala bez odozvy. Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom májovom zasadnutí posudzovala televíznu reportáž Ako sa v skutočnosti pomáha ľuďom, vysielanú v októbrovom Púchovskom magazíne a skonštatovala, že došlo k porušeniu zákona v súvislosti so zákazom vysielania politickej reklamy. Ďalším prešľapom voči zákonu bola potom novembrová reportáž Oprava chodníkov a rozšírenie parkovísk, kde dva dni pred voľbami boli zverejnené informácie o kandidátovi na poslanca Rudolfovi Marmanovi v jeho prospech.

Na zvýhodňovanie Kataríny Henekovej v Púchovskej televízii počas kampane poukazovali krátko po voľbách vo svojom podaní na stavný súd SR aj jej traja volební súperi. Ako dôkazy ponúkli reportáž z kladenia vencov k výročiu SNP, či reláciu M V ONI, kde sa Katarína Heneková prezentovala ako právnička. V podobnej pozícii vystupovala aj v reportáži „Ako sa v skutočnosti pomáha ľuďom“, kde mesiac pred komunálnymi voľbami v spoločnosti členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých rozprávala o bezplatnom právnom poradenstve, ktoré pravidelne každý mesiac poskytuje.

Reportáž bola odvysielaná v októbri nielen v Púchovskom magazíne, ale aj v relácii „Noviny“, ktorá patrí do portfólia relácií televízie Považie. A práve vysielanie TV Považie v tomto období bolo neskôr monitorované Radou pre vysielanie a retransmisiu. Tá svoj verdikt vyriekla na svojom zasadnutí v utorok 7. mája 2019.

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MEDIA COMPANY s.r.o. (programová služba Považie) za porušenie § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), ku ktorému došlo dňa 12. 10. 2018 vysielaním programu Noviny a programu Púchovský magazín (príspevky Ako sa v skutočnosti pomáha ľuďom) ktoré podporovali kandidátku na post primátorky vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Púchov za porušenie 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 1. 2. 2019 poskytoval na internetovej stránke www.tvpovazie.sk audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ku ktorému došlo dňa 9. 11. 2018 odvysielaním programu Noviny (príspevok Oprava chodníkov a rozšírenie parkovísk) v ktorom boli zverejnené informácie o kandidátovi na funkciu do orgánov samosprávy mesta Púchov v jeho prospech,“ konštatuje sa v tlačovej informácii z májového rokovania televíznej rady.

Nie je to po prvý raz, čo príspevky vysielané v Púchovskej televízii a následne preberané do relácií TV Považie v čase predvolebnej kampane sa dostali do rozporu so zákonom. Pred rokom na to doplatila z pozície vysielateľa mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. o.. Predvolebná propagácia Romana Hvizdáka na pozícii viceprimátora ako kandidáta na poslanca do zastupiteľstva TSK bola totiž taká masívna, až došlo k porušeniu zákona.

Rada pre vysielanie a retransmisiu vtedy uložila Púchovskej kultúre, s. r. o. sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie 16 ods. 2 písm. c ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 3. 11. 2017 odvysielal v programe Púchovský magazín príspevok „Mestská polícia slúži ľudom“ obsahujúci informácie o viceprimátorovi mesta Púchov Romanovi Hvizdákovi a príspevok „Deň plný hier a zábavy“ obsahujúci informácie o úradujúcom predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja aroslavovi Baškovi, ktoré boli v prospech uvedených kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.