Terénna opatrovateľská služba bude pre obce o niečo prístupnejšia

0 25

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Tak znie oficiálny názov národného projektu, ktorý začiatkom augusta 2019 spustila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Financovaný je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, z Operačného programu Ľudské zdroje.

Projekt ako taký je určený pre samosprávy do 1 000 obyvateľov. Obce tak dostanú šancu využiť eurofondy na financovanie terénnej opatrovateľskej služby a zvýšiť jej dostupnosť pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom.

Podporou opatrovateľskej služby v malých obciach, ktoré ju v súčasnosti neposkytujú, by mal projekt zlepšiť dostupnosť služby pre seniorov. „Samospráva musí byť v prípade záujmu o finančné prostriedky registrovaným poskytovateľom opatrovateľskej služby,“ uviedla Elena Nekorancová z Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK.

Postup registrácie a povinný obsah jej podania je možné nájsť na webovej stránke kraja www.tsk.sk, v sekcii Elektronické služby, v záložke Podnikanie a podzáložke Služby alebo na tomto linku. Každý samosprávny kraj má z Implementačnej agentúry prideleného aj svojho regionálneho metodika. Pre Trenčiansky samosprávny kraj je koordinátorkou Miroslava Nagyová. Jej kontaktné údaje spolu s presným postupom vyplnenia žiadosti nájdete na webovej stránke národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.