Testovanie piatakov: úspešnosť poklesla, v Púchove opäť najlepšia Cirkevná ZŠ

0 15

Púchovskí piataci dosiahli v celoslovenskom testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré sa konalo v druhej polovici novembra, nadpriemerné výsledky. Podobne ako vlani si suverénne najlepšie v piatackom „monitore“ počínali žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Margity, keď v oboch testovaných predmetoch dosiahli úspešnosť nad 73 percent. Aj zvyšné školy sa svojou úspešnosťou dostali nad celoslovenský priemer s výnimkou ZŠ s MŠ Slovanská, kde piataci v matematike mierne zaostali za priemerom Slovenska.

Piatacke testovanie vedomostí zo slovenčiny a matematiky sa na celom Slovensku konalo po štvrtý raz. V stredu 21. novembra 2018 ho podstúpilo 46 360 piatakov v 1487 základných školách. Niektorí učitelia si myslia, že testovanie piatakov by malo byť presunuté až na záver školského roka. Ministerstvo školstva však tvrdí, že cieľom piatackeho monitoru je previerka vedomostí žiakov prvého stupňa.

Pravdou však je, že z pohľadu hodnotenia výučby v jednotlivých školách sú výsledky testovania piatakov mierne skresľujúce, keďže vo viacerých škôl nenastupujú do 5. ročníka len vlastní odchovanci z 1. stupňa, ale aj množstvo detí z vidieckych malotriednych škôl.

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola tento rok takmer o päť percent niž- šia ako pred rokom. Pri prvom piatackom testovaní dosiahla úspešnosť z matematiky priemer 62,0%, o rok neskôr priemer o tri desatiny lepší a v roku 2017 bola priemerná úspešnosť 64,7%. Po postupnom náraste priemernej úspešnosti prišiel pokles o päť percentuálnych bodov na aktuálnych 59,3%. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 58,5% a chlapci s úspešnosťou 60%.

Z regionálneho pohľadu boli v matematike najúspešnejší žiaci z Bratislavského kraja a najmenej úspešní žiaci z Košického kraja. Ministerstvo opäť zverejnilo aj rebríček okresov podľa úspešnosti, v ktorom sa na prvých piatich miestach umiestnili bratislavské obvody. Púchovský okres sa umiestnil na 18. priečke s úspešnosťou 64,4%. Susedia z Považskej Bystrice boli len o jednu desatinu lepší (17. priečka), okres Ilava bol ešte o dve priečky vyššie.

Pri teste zo slovenského jazyka a literatúry boli opäť najúspešnejší piataci z Bratislavského kraja a najmenej úspešní žiaci z Prešovského kraja. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 58,4%. V slovenčine pokračuje klesajúca tendencia úspešnosti – pri prvom testovaní piatakov bola zaznamenaná priemerná úspešnosť 66,6%, o rok nato 63,1% a v roku 2017 62,8%. Dievčatá napísali test s úspešnosťou 60,6% a chlapci s úspešnosťou 56,2%.

Aj v slovenskom jazyku a literatúry okupujú prvé miesta v rebríčku najlepších okresov tie bratislavské. Púchovský okres sa umiestnil s úspešnosťou 63,7% na 15. priečke, čo bol v krajskom rebríčku druhý najlepší počin hneď za okresnom Trenčín. Piataci z okresu Považská Bystrica dosiahli osemnásty a žiaci z okresu Ilava až 41. najlepší výsledok na Slovensku.

Pozreli sme sa aj na to, aké výsledky dosiahli v testovaní piataci na piatich púchovských základných školách. V teste z matematiky boli na štyroch školách dosiahnuté lepšie výsledky, než je celoslovenský priemer (59,3%). O takmer štyri percentá zaostala za priemerom ZŠ s MŠ Slovanská (55,4%). Hranicu 70 percent sa ako jedinej podarilo prekonať Cirkevnej ZŠ sv. Margity. Jej výsledok 73,6% je však takmer o päť percent horší ako vlani, keď jej piataci dosiahli úspešnosť 78,2%. Aj ostatné školy si svoju úspešnosť medziročne pohoršili – druhý najlepší výsledok dosiahla ZŠ Mládežnícka (67,2%), ZŠ J. A. Komenského zaostala o päť desatín (66,7%) a ZŠ Gorazdova mala úspešnosť 65,8%.

Štyrom mestským základným školám medziročne poklesla úspešnosť testovania piatakov aj v slovenskom jazyku a literatúre. Najvýraznejšie ZŠ s MŠ Slovanská, ktorá si pohoršila zo 63,6% na 60%. Najlepší výsledok z mestských škôl dosiahla v slovenčine ZŠ J. A. Komenského s úspešnosťou 67,4%. Jedinou školou v Púchove, ktorá si oproti minulému roku vylepšila úspešnosť v teste zo slovenského jazyka a literatúry, je Cirkevná ZŠ sv. Margity. Jej piataci v roku 2017 testovali s úspešnosťou 72,1% a teraz to bolo 75,5%.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.