Ulice slávnych – odhaľovanie histórie

0 8

Začiatkom školského roka 2017/2018 otvorila Nadácia Orange grantový program e-Školy pre budúcnosť. ZŠ s MŠ Slovanská vypracovala projekt „Ulice slávnych“.

Náš projekt bol nadáciou podporený. Žiaci na projekte intenzívne pracovali tri mesiace na viacerých vyučovacích hodinách. Deň „D“ nastal 9. 5. 2018. Dve skupiny žiakov sa postupne vystriedali na troch stanovištiach, kde na nich čakali žiaci s pripraveným programom. Postupne odhaľovali históriu ulíc a osobnosť Martina Kukučína, Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana.

Projekt sa realizoval vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Bol podporený sumou 1000 €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup didaktickej techniky, kancelárskeho materiálu a ostatného materiálu na zabezpečenie aktivít projektu.

Ďakujeme žiakom 8. ročníka a pedagógom za čas, ktorý venovali tomuto projektu. Poďakovanie patrí aj všetkým ochotným ľuďom, ktorí boli pri realizácii projektu nápomocní.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.