V Beluši sa vďaka úspešnému projektu vybudujú dva cykloprístrešky

0 58

Rozvoj cyklistickej dopravy a tvorba miestnych cyklotrás patrí k prioritám obce Beluša na najbližšie obdobie. Beluša ako známa cyklistická obec a momentálne aj účastník kampane Do práce na bicykli 2021 s 12 registrovanými tímami je preto aktívna vo zvýšení bezpečnosti a komfortu nielen „svojich“ cyklistov.

Ešte v roku 2020 sa obec zapojila do eurovýzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorej cieľom je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy).

Predmetom projektu s názvom „Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša“ je stavba 2 prístreškov pre bicykle na území obce Beluša v centre obce s väzbou na  kľúčovú občiansku vybavenosť a v rámci existujúcej bytovej výstavby. Obec Beluša bola po vyhodnotení žiadosti úspešná, pričom celkové finančné náklady na realizáciu predstavujú sumu 96 072,55 € a obec prispieva vo výške 5%, t.j. 4 803,63 €.

V obci Beluša sa z poskytnutého príspevku vybudujú dva uzamykateľné prístrešky, každý pre 32 bicyklov- jeden v blízkosti autobusovej zastávky „Beluša, stred“ a druhý v rámci vnútrobloku pri bytovom dome Ľudovíta Štúra č.16. Okrem uzamykateľných prístreškov budú v centre obce k dispozícii aj 3 voľne dostupné stojany pre bicykle umožňujúce obojstranné parkovanie bicyklov a 1 servisný stojan pre bicykle.

Celková navrhovaná kapacita parkovacích miest pre bicykle v rámci prístreškov i stojanov je pre 70 bicyklov.

Predpokladaná doba realizácie je v druhej polovici tohto roka. „Nakoľko sú navrhované cykloprístrešky i stojany v lokalitách v blízkosti autobusovej, či železničnej zastávky, kde v súčasnosti takéto priestranstvá nie sú, veríme, že budú naplno využívané k spokojnosti občanov. Veľmi nás teší, že obec Beluša bola pri podaní žiadosti úspešná, nakoľko sa zvýši komfort pre cyklistov a realizácia sa predpokladá po dobu štyroch mesiacov, od septembra 2021. V riešení zostáva vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v tesnej blízkosti samotnej železničnej zastávky Beluša. Momentálne prebiehajú rokovania s vlastníkom pozemkov Železnicami Slovenskej republiky,“ vysvetľuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.

Zdroj Beluša.sk
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.