V Beluši nasvietili 8 priechodov pre chodcov na cestách

0 25

Na prvom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Beluši (OZ) v roku 2021 poslanci schválili čerpanie rezervného fondu obce vo výške viac ako 100 tisíc € na investičné akcie, z ktorých najvýznamnejšou bolo nasvietenie vybraných 8 priechodov pre chodcov.

Už minulý rok bol Trenčianskym samosprávnym krajom osvetlený priechod pre chodcov na ceste III. triedy smerom z cesty 1. triedy I/61 na Belušské Slatiny. Obec Beluša sa rozhodla pokračovať vo zvýšení bezpečnosti po celej obci, a to nasvietením ďalších priechodov pre chodcov, nachádzajúcich sa na hlavnej ceste 1. triedy I/61. Hoci sú priechody na tejto ceste v správe Slovenskej správy ciest (SSC), obec pristúpila k tejto investícii, nakoľko považuje bezpečnosť občanov za kľúčovú.

Bolo osvetlených 7 priechodov pre chodcov na hlavnej ceste smerom od Základnej školy Beluša na ul. Slatinskej, popri sídlisku Ľ. Štúra až po okolie autobusového nástupišťa v strede obce. Nasvietený je aj 1 miestny priechod pre chodcov pri bytovom dome ul. Ľ. Štúra súp. č.12 pri autobusovej zastávke ,,Bytovky“, mimo hlavnej cesty. Celková investícia vo výške 61 800 € bola plne hradená z obecného rozpočtu.

Osvetlenie 8 priechodov pre chodcov je zvýraznené vo forme 2 výstražných LED svetiel a detektoru pohybu. Akonáhle sa dostane chodec do detekčnej zóny, detektory pohybu umiestnené na oboch stranách priechodu pre chodcov zachytia chodca a okamžite aktivujú výstražné LED svetlá, ktoré začnú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Systém je napájaný z verejného osvetlenia, ale vďaka akumulátoru je funkčný 24 hodín. Bolo zrealizované aj nové dopravné značenie. Ďakujem všetkým zainteresovaným stranám za úspešnú realizáciu,“ vysvetľuje systém fungovania nasvietenia priechodov Mgr. P. Štrbák, prednosta Obecného úradu Beluša.

Na základe finančných možností má obec v pláne zrealizovať nasvietenie ďalších priechodov smerom od križovatky medzi ulicami Žilinská, A. Sládkoviča, M. R. Štefánika (smerom na Púchov a smerom na Považskú Bystricu). Realizácia sa predpokladá v druhej polovici roka alebo v počas roka 2022.

Zdroj Beluša.sk
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.