V CSS Chmelinec v Púchove oslavovali 30. výročie založenia

0 76

Už 30 rokov funguje 1 z 24 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) – Centrum sociálnych služieb (CSS) Chmelinec Púchov. Dnes si jeho bývalí i súčasní zamestnanci na čele s Annou Horváthovou, ktorá je poverená riadením centra, spolu s klientmi zariadenia pripomenuli toto pekné okrúhle výročie.

CSS-Chmelinec Púchov je jedným z 3 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktoré sa nachádza v Púchove. CSS bolo otvorené v januári 1986, odkedy bola v zariadení poskytnutá sociálna služba spolu 912 klientom. Momentálne poskytuje služby pre 140 klientov, z toho 70 klientom slúži ako domov sociálnych služieb a 70 klientom poskytuje centrum služby v rámci špecializovaného zariadenia, najmä ľuďom trpiacim Parkinsonovou chorobou a demenciou rôzneho typu etiológie. O to, že týchto 140 klientov sa cíti byť potrebnými a milovanými, sa stará v súčasnosti 75 zamestnancov, ku ktorým v najbližších mesiacoch pribudnú ďalší.

Často ťažkú, no predsa tak potrebnú a obetavú prácu bývalých i súčasných zamestnancov CSS-Chmelinec ocenil aj predseda TSK Jaroslav Baška: ,,Chcem vyjadriť vďaku a úctu bývalým aj súčasným zamestnancom zariadenia na Chmelinci v Púchove. Práca, ktorú vykonávate, je jedna z najnáročnejších prác, pretože sa dennodenne staráte o ľudí, ktorí vašu pomoc a opateru potrebujú. Teší ma, že aj tu v CSS na Chmelinci v Púchove je o klientov dobre postarané.“ Okrúhle jubileum v spoločnosti klientov a zamestnancov si prišla pripomenúť aj vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová a vedúca Odboru finančného Úradu TSK Renáta Ozimová.

Pri príležitosti osláv 30. výročia založenia CSS-Chmelinec slávnostne otvorili senzorickú izbu určenú pre klientov centra. Tá bola financovaná z dotácie poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vlastných zdrojov zariadenia. Senzorická izba má vytvoriť priestor na relaxáciu a upokojenie, redukciu stresu, napätia a nepokoja klientov prostredníctvom stimulácie zmyslového vnímania.

autor: pš / TSK

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.