V letných mesiacoch začnú opravy ciest za 5 miliónov eur

1 12

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci snáh zvyšovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky plánuje investovať v roku 2017 spolu 5 miliónov EUR do opráv úsekov ciest II. a III. triedy.

Župa pre tento rok vyhradila z krajského rozpočtu 4 milióny EUR, ktoré plánuje použiť na veľkoplošné opravy takmer 38 kilometrov úsekov ciest II. a III. triedy. Najviac opráv ciest je naplánovaných v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Púchov a Považská Bystrica.

Najrozsiahlejšie opravy v okrese Nové Mesto nad Váhom sa očakávajú na úsekoch Nové Mesto nad Váhom – Čachtice – Častkovce ale aj medzi Lúkou a Modrovkou. V okrese Prievidza pôjde najmä o časti medzi Prievidzou a Cígľom, dedinkami Valaská Belá a Zliechov, ale aj križovatkou Gápel a obcou Gápel.

V okrese Púchov by sa vodiči mali pripraviť na náročnú opravu celkovo 4,5 km dlhých úsekov Lúky – Lazy pod  Makytou – Čertov. Opráv sa dočká napríklad aj cesta z Dolnej do Hornej Marikovej v okrese Považská Bystrica.

Začiatok realizácie schválených opráv sa očakáva po ukončení verejného obstarávania pod záštitou Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) s predpokladaným termínom v letných mesiacoch. Jednotlivé úseky opráv ciest boli vybrané na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cesty a požiadaviek priamo od zástupcov miest a obcí,“ uviedol Trenčiansky župan Jaroslav Baška. Podrobný plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017 s údajmi o mieste, dĺžke konkrétnych úsekoch či cene opráv sú zverejnené na web sídle TSK.

Na menej rozsiahle opravy ciest v tomto roku budú však použité i ďalšie prostriedky z krajského rozpočtu v hodnote približne 1 milióna EUR. „V rámci finančných prostriedkov vyčlenených na bežnú údržbu pre SC TSK  budú v roku 2017 zaradené do opráv úseky, ktoré sú v havarijnom stave. Uvedené opravy budú realizované dodávateľsky formou súvislých opráv a mikrokobercov vo finančnom objeme do jedného milióna EUR s DPH. Z toho na deväť úsekov 4 kilometrov súvislých opráv bude vyčlenených zhruba 440 tisíc EUR, na spolu jedenásť úsekov 5 kilometrov mikrokobercov 448 tisíc EUR a zostatok približne 100 tisíc EUR bude použitý na plošné výspravky“, uviedol riaditeľ Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Radovan Karkuš.

Samosprávne kraje sú zo zákona vlastníkom ciest II. a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce. Podľa údajov Cestnej databanky Slovenskej správy ciest (SSC) z roku 2016 má Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vo svojom vlastníctve spolu 1481,225 km ciest a 635 mostov. Z celkovej dĺžky sa jedná o 347,168 km ciest II. triedy a 1 134,057 km ciest III. triedy. O spravovanie týchto ciest a mostov sa stará Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. SC TSK zodpovedá aj za výkon bežnej a zimnej údržby na vybraných úsekoch štátnych ciest I. triedy v Trenčianskom kraji. S takmer 290 kilometrami ciest I. triedy sa tak celkovo stará o zjazdnosť a bezpečnosť 1771 kilometrov ciest na území kraja.

Zdroj TSK
1 komentár
  1. JaKra hovorí

    pekné čo sa planuje v okrese PU opraviť. Vedia ale zodpovední o stave cesty smerom na LR. Hlavne tesne za Streženicami a v kopci na začiatku smetiska Podstránie. Dali tam obmedzenie rýchlosti a cesta je opravená?!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.