V okrese Púchov hrozí štrajk zamestnancov!

0 18

V strojárskej spoločnosti Booster Precision Components, s.r.o. v Beluši a hutníckej firme Booster Precision Components, s.r.o. v Považskej Bystrici sa od októbra minulého roka kolektívne vyjednáva uzatvorenie mzdových dodatkov k platným kolektívnym zmluvám. Keďže ide o dcérske firmy s rovnakým vedením, vyjednávanie v oboch spoločnostiach prebiehalo súbežne. Aj napriek niekoľkomesačnému úsiliu sa však dohodu nepodarilo nájsť. Práve naopak. Medzi zamestnancami sa otvorene začína hovoriť o štrajku.

V minulom roku sa sociálni partneri (zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľa) stretli dvakrát a následne sa dohodli, že ďalšia komunikácia a výmena návrhov bude prebiehať elektronickou formou – aj vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie. Zamestnancov v oboch firmách zastupuje Základná organizácia (ZO) OZ KOVO Považské strojárne.

Pokračuje Pavol ŠUJAK, predseda ZO OZ KOVO Považské strojárne: „Počas piatich mesiacov sme si vymenili viacero návrhov, týkajúcich sa predĺženia platnosti kolektívnych zmlúv, navýšenia základnej zložky mzdy zamestnancov či upresnenia kritérií na vyplácanie pohyblivej zložky mzdy, ktoré sú závislé aj na plnení výkonových a kvalitatívnych noriem.

Bez príplatkov, bez dohody

V polovici februára sa zástupcovia odborov dozvedeli, že zamestnávateľ prestal zamestnancom vyplácať rizikové príplatky, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (DDS) a zároveň kráti pohyblivú zložku mzdy podľa vlastných kritérií, ktoré odbory neodobrili. Od apríla plánuje stopnúť aj vyplácanie motivačného bonusu.

Odborársky predák, P. ŠUJAK, dopĺňa: V konečnom dôsledku to pre ľudí znamenalo zníženie mzdy cca o 170 eur oproti minulému roku. Asi to mala byť „ústretovosť“ zo strany zamestnávateľa za to, že v roku 2020 sme sa s ním v dodatku ku kolektívnej zmluve dohodli, že nebudeme pre zamestnancov žiadať plošné navýšenie mzdy a že na  vyplatenie dovolenkovej a koncoročnej odmeny budú použité iné, náhradné kritériá, zodpovedajúce aktuálnej situácii v spoločnosti v tejto ťažkej, pandemickej dobe. Teda všetko tak, aby zamestnávateľ ustál toto ťažké obdobie, objasňuje predseda odborov.

Keďže sa im však ani po viacerých pokusoch nepodarilo s manažmentom dohodnúť, vyhlásili koncom marca spor v kolektívnom vyjednávaní a so zamestnávateľom sa dohodli na ďalšom konaní pred sprostredkovateľom.

Sprostredkovateľ zatiaľ bez úspechu

Ani tu sa však nepodarilo zmeniť rétoriku vedenia. Približuje predseda odborov: „V  konaní pred sprostredkovateľom mal tento snahu priblížiť obe zmluvné strany ku kompromisu, ale ani jeho návrhy neboli akceptované.

Zamestnávateľ aj naďalej trvá na navýšení základnej zložky mzdy na rok 2021 len o 1,5%, nesúhlasí s predĺžením platnosti kolektívnej zmluvy a nesúhlasí ani s našim návrhom kritérií na vyplácanie pohyblivej zložky mzdy. Naopak, sprísnil aj kritériá na vyplatenie 13. a 14. mzdy zamestnancom,“ vymenúva P. ŠUJAK a dodáva: „To, čo aktuálne zamestnávateľ ponúka svojim zamestnancom je smiešna čiastka oproti tomu, čo im – najmä tým výrobným- v tomto roku už zobral.

Bude štrajk?

Aktuálne má sprostredkovateľ spracovať záznam o riešení sporu a svoje posledné návrhy a poslať ich obidvom zmluvným stranám na odobrenie. Pokiaľ ich neprijmú a do 20.mája tohto roku nedôjde k dohode, bude sa riešenie sporu pred sprostredkovateľom považovať za neúspešné.

Hovorí odborársky predák, P. ŠUJAK: V takom prípade budú naše vyjednávacie možnosti viac-menej vyčerpané a zostanú len krajné, nátlakové, avšak plne legitímne riešenia, akým je napr. vyhlásenie štrajku. A na tom sa už budú musieť podieľať všetci  zamestnanci.

Ako sa bude situácia na Považí vyvíjať, budeme pozorne sledovať a naďalej vás o nej informovať.

Pripomeňme, že spoločnosť BOOSTER je nadnárodná strojárska a hutnícka spoločnosť s ústredím v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a jej dcérske spoločnosti na Slovensku sa prezentujú ako spoločnosti s automobilovým zázemím a globálnou pôsobnosťou. V Beluši pracuje 220 kmeňových a 70 agentúrnych zamestnancov, v Považskej Bystrici je to 113 interných4 agentúrni pracovníci.

Autor: Anita Fáková
Zdroj OZ KOVO
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.