V Považskej Bystrici včera prebehla dopravná akcia

0 61

Ako sme Vás nedávno informovali, v trenčianskom kraji policajti vykonávajú v máji kontroly zamerané nielen na vodičov ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia vývoja dopravnej nehodovosti s následkami na živote a zdraví, ako aj bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bola dňa 18. mája 2022 v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod. vykonaná kontrola dodržiavania predpisov na úseku cestnej premávky v okrese Považská Bystrica.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie maximálnych dovolených a obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi pred a počas vedenia vozidla. Taktiež polícia kontrolovala dodržiavanie zákazu používania telefónneho prístroja počas vedenia motorového vozidla okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“, kontrolu používania bezpečnostných pásov a zádržných systémov. Zameraná bola aj na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi cestnej premávky a kontrolu dodržiavania povinností vodičov voči chodcom.

Bolo zistených 96 priestupkov. Z toho 93 priestupkov bolo vybavených v blokovom konaní, 2 priestupky napomenutím a 1 priestupok bol oznámený na dopravný inšpektorát. Polícia zistila 1 požitie alkoholických nápojov u vodiča nemotorového vozidla. Jeden vodičský preukaz bol zadržaný z dôvodu, že vodič nezaplatil pokutu na mieste. Až v 51 prípadoch boli vodiči riešení v blokovom konaní za rýchlu jazdu. Ďalej bolo vykonaných 10 kontrol osôb a 8 kontrol motorových vozidiel.

Na úseku organizácie pracovného času boli zistené 3 priestupky, ktoré boli vyriešené v blokovom konaní.
Polícia v trenčianskom kraji bude zvýšené kontroly vykonávať až do konca mája a to za účelom zníženia dopravnej nehodovosti a ochrany všetkých účastníkov cestnej premávky.

Zdroj KRPZ TN
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.