V strojárskej firme v Beluši začal ostrý štrajk!

0 27

Po piatkovom  (4.6.2021), niekoľkohodinovom rokovaní oboch vyjednávacích tímov – tak za stranu vedenia podniku, ako aj za stranu zamestnancov, reprezentovaných zástupcami Odborového zväzu KOVO (na čele s predsedom zväzu E. Machynom a šéfom odborov zo ZO OZ KOVO Považské strojárne, P. Šujakom) sa nepodarilo nájsť dohodu. Zástupcovia odborovej organizácie preto vedeniu spoločnosti odovzdali oznámenie o vyhlásení štrajku, ktorý mal začať vo štvrtok 10. júna 2021 o 6.00 hod.

K tomuto kroku ich splnomocnilo hlasovanie o štrajku, realizované medzi zamestnancami v predchádzajúcom týždni, do ktorého sa zapojila viac ako trištvrtina zamestnancov a z nich cca 90% podporilo svojich kolektívnych vyjednávačov a vstup do ostrého štrajku.

Pripomeňme, že celej záležitosti predchádzalo niekoľkomesačné kolektívne vyjednávanie, ktoré začalo ešte na jeseň minulého roka a ku ktorému bol koncom marca prizvaný aj sprostredkovateľ – žiaľ, bez úspechu.

Dôvodom sporu v kolektívnom vyjednávaní je neuzavretie Dodatku č. 4 k podnikovej kolektívnej zmluve, platnej na roky 2018 – 2021 a skutočnosť, že vedenie firmy tvrdošijne odmietalo výraznejšie navýšenie miezd zamestnancom, prestalo im vyplácať rizikové príplatky i príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, nesúhlasí s úpravou kritérií pre vyplácanie pohyblivej zložky mzdy a ani s predĺžením platnosti kolektívnej zmluvy (platí do 30.7.2021). Navyše, sprísnili kritériá pre vyplácanie 13. a 14.mzdy.

Zamestnanci, ktorí v uplynulom roku – kvôli rozmáhajúcej sa pandémii a s cieľom zachovať konkurencieschopnosť tohto podniku -upustili od požiadavky navýšenia svojich miezd a zriekli sa vyplatenia 13.a 14.mzdy, sa súčasným postojom zamestnávateľa cítia byť podvedení.

Podľa predsedu Základnej organizácie OZ KOVO Považské strojárne, Pavla Šujaka, sa zamestnancom takýmto prístupom znížila mzda o cca 170 eur oproti minulému roku, čo cítia každým dňom, keďže neustále dražejú potraviny a stúpajú im náklady na život.

Anita Fáková
Zdroj OZ KOVO
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.