V Trenčianskom kraji bola vykonaná celokrajská osobitná kontrola

0 10

Dňa 9. mája 2022 v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod. bola na území trenčianskeho kraja vykonaná celokrajská osobitná kontrola.

Bola zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi pred a počas vedenia vozidla, na kontrolu dodržiavania maximálnych dovolených a obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi cestnej premávky a na kontrolu dodržiavania povinností vodičov voči chodcom.

Do celokrajskej osobitnej kontroly bolo nasadených 41 policajtov. Celkovo bolo zistených 139 priestupkov. Z toho 129 bolo vybavených v blokovom konaní, 6 priestupkov bolo vyriešených  napomenutím a 4 boli odstúpené na správne konanie na príslušný dopravný inšpektorát. U 1 nemotorového účastníka bola vykonaná pozitívna dychová skúška na prítomnosť alkoholu v organizme. Aj u 1 vodiča motorového vozidla bola vykonaná pozitívna dychová skúška na prítomnosť alkoholu v organizme a to do 1 promile.

Celkovo policajti zadržali 3 vodičské preukazy. Z toho 1 za požitie alkoholických nápojov a 2 z dôvodu, že vodiči nemali pri sebe dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie pokuty na mieste.

Zdroj KRPZ TN
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.