V Trenčianskom kraji žije viac žien, počet obyvateľov za dekádu klesol

0 175

Sčítanie obyvateľov domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo počas minulého roka prinieslo zaujímavé výsledky. Najväčším okresom z hľadiska počtu obyvateľov je prievidzský, najmenej ľudí žije v myjavskom. Vo všetkých okresoch kraja prevažuje nežné pohlavie.

Trenčiansky kraj má podľa posledného sčítania 577 464 obyvateľov, čo je oproti sčítaniu spred desiatich rokov o takmer 17 tis. menej. V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia dominujú ženy (50,88%) oproti mužom (49,12%). Najväčšiu časť populácie v kraji, viac ako 67% , tvorí skupina v tzv. produktívnom veku od 15 do 64 rokov, seniorov v dôchodkovom veku je takmer 109 tisíc, čo tvorí približne 19% a detí do 14 rokov je bezmála 81,5 tisíc.
Slovenskú štátnu príslušnosť pri sčítaní v roku 2021 uviedlo 99,26% obyvateľov Trenčianskeho kraja, z pohľadu rodinného stavu prevažujú slobodní nad ženatými, resp. vydatými, a to len o necelé percento.

Zdroj: TSK

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Púchov k 1. 1. 2021
(Počet obyvateľov je údaj o počte obyvateľov s trvalým pobytom v danej územnej jednotke SR.)

Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Púchov k 1. 1. 2021
(Vek vyjadruje dokončený vek obyvateľa. Jednotky veku štruktúrujú obyvateľstvo do jednoročných vekových skupín.)
Počet obyvateľov podľa jednotiek veku v obci Púchov k 1. 1. 2021
Počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti v obci Púchov k 1. 1. 2021
(Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi obyvateľom a štátom. Pre obyvateľov s viacnásobnou štátnou príslušnosťou je v základných výsledkoch prevzatý údaj o 1. štátnej príslušnosti.)
Počet obyvateľov podľa rodinného stavu v obci Púchov k 1. 1. 2021
(Rodinný stav vyjadruje právny vzťah obyvateľa vo väzbe na manželstvo platný v SR, tzn. slobodný/slobodná, ženatý/vydatá, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova.)
Všetky bližšie údaje z vašej obce alebo mesta si môžete pozrieť na stránke www.scitanie.sk.

Zdroj Štatistický úrad SR
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.